Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

ยางเปอร์เซ็นต์มีประโยชน์ถ้าใช้ให้เป็น

  เราทุกคนคงรู้จักกันดีกับยางเปอร์เซ็นต์หรือยางหล่อดอก ถ้าใครยังไม่รู้จักเรามาทำความรู้จักมันกันก่อน   Cr Pic : Toyotabuzz ยางเปอร์เซ็นต์คือยางเก่าที่มีทั้งระดัดหมดสภาพน้อยไปถึงมากเอามาหล่อยางเพื่อเพิ่มดอกให้หนาและดูใหม่ ยางจำพวกนี้รถใหญ่อย่างรถบรรทุกชอบใช้กันมาก แล้วเราจะหาประโยชน์จากมันได้หรอยางเก่าเอามาทำใหม่มันจะดีหรอ??? วันนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์มันมีถ้าเรารู้จักใช้ ยางเก่ายังไงก็คือยางเก่าแต่ถ้าเอามาหล่อใหม่ก็สามารถเอามาใช้ใหม่ได้ระยะหนึ่งครับ ยางเปอร์เซ็นต์หรือยางหล่อดอก เอามาใช้เป็นยางอะไหล่ได้อย่างสบายๆเมื่อยางแตกหรือยางรั่วหมดสภาพก็มียางเอามาใช้กลับบ้านได้อย่างสบายๆ…