Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

การดูแลรักษายางรถยนต์

การดูแลรักษายางเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะยางก็เหมือนรองเท้าของรถยนต์ หากยางเสื่อม หรือหมดสภาพอาจทำให้เกิดอันตราแก่เราได้ทุกเมื่อ การดูแลรักษายางที่ควรทำมีดังนี้ สลับยางทุกๆ 8000-10000 กิโลเมตร หรือระยะเวลา 6 เดือน ควรตรวจเช็คลมยางของท่านอย่างน้อยอาทิตละครั้ง โดยการเช็คควรเช็คเมื่อยางมีอุณหภูมิปกติ หรือก่อนใช้งานนั้นเองเพื่อให้ได้แรงดันที่แม่นยำ และคอยสังเกตุทุกครั้งว่าลมยางลดมากน้อยผิดปกติเพียงใด เช็คการเปลี่ยนแปลงของหน้ายางทุกเดือน ดูสภาพร่องยางและสังเกตุการสึกหรอต้องเท่าๆกันทั้งหน้ายาง…