Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
ค้นหายางจากขนาดยาง
ค้นหายางจากรถยนต์

รถยนต์ที่ใส่ยาง NEXEN NFERA SU4 ขนาด 185-65-R15 ได้

HONDA Mobilio V
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
MITSUBISHI Xpander GLS-LTD
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 E SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 C SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 S SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 S SPORTS LEATHER
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 SP SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 E
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 C
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 S
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 S LEATHER
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback C
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback D
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN NOTE 1.2E
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN NOTE 1.2V
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN NOTE 1.2VL
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN XD
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E A/T
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5G A/T
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 High Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio V
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports High Connect
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports High Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK XD Sports
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 Standard
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 High
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 High Connect
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports Standard
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports High
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2V CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2VL CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2E Sportech CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2V Sportech CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2VL Sportech CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
MG MG3 1.5L C
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
MG MG3 1.5L D
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GA MT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GL MT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GL CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GLX CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ertiga GL AT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ertiga GX AT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio V
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback 1.5L C
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback 1.5L D
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2L VL CVT
ปี 2017
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2L V CVT
ปี 2017
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S MT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio V CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK XD
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 High Plus Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 High Connect Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 High Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 Standard Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN XD
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 High Plus Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 High Connect Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 High Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 Standard Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5G A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5S A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GA MT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GL MT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GL CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GLX CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI New Ertiga GL AT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI New Ertiga GX AT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI New Ertiga Dreza AT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2L VL Sportech CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2L V Sportech CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2L E Sportech CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E MT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Freed SE
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Freed E
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Freed EL
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E MT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E CVT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI Ertiga GA MT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI Ertiga GL AT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI Ertiga GX AT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5S A/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5G A/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E A/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E M/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5S Tuoing
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Hach Back 1.6L S AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Hach Back 1.6L G AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Hach Back 1.8L G AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L B MT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L B AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L M AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L G AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera V CVT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera VL CVT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
คลิกเพื่อค้นหายางรุ่นอื่น ๆ

NEXEN NFERA SU4

Size 185/65 R15
15'
NEXEN NFERA SU4
แบรนด์ยอดนิยม
อันดับที่ 25
(จาก 24 แบรนด์ทั้งหมด)
185/65 R15 ยอดนิยม
อันดับที่ 9
(จาก 57 รุ่นทั้งหมด)
ราคาตลาดทั่วไป
ราคา 2,079 บาทต่อเส้น
(ราคารวม 4 เส้น 8,316 บาท)
เปิดดูทั้งหมด 8,285 | Updated (2020-11-02 00:00:00)
ความนุ่มนวล
(7)
ความเงียบ
(7)
สปอร์ต
(9)
ทนทาน
(8)
ประหยัดน้ำมัน
(8)
บนถนนแห้ง
(8)
บนถนนเปียก
(9)

NEXEN NFERA SU4

Size 185/65 R15
คุณสมบัติทางเทคนิค NEXEN NFERA SU4
สเปคยาง
หน้ากว้าง
185 mm
ซีรีย์ยาง
65
ขอบล้อ
15 "
แก้มยาง
12.03 cm.
ชีดจำกัดการรับน้ำหนัก
0 (0 กก. ต่อยาง 1 เส้น)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง
0 (ไม่ระบุค่า km/h)
ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน
5.5 "
ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้
5.0, 6.0, 6.5 "
กลุ่มยาง
Sport
คุณสมบัติเด่น
เกาะถนนบนพื้นแห้งได้อย่างดีเยี่ยม
เกาะถนนบนพื้นเปียกได้อย่างดีเยี่ยม
ประหยัดน้ำมันได้มากกว่า
เทคโนโลยีการผลิต

ไม่มีข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต

ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 185/65 R15
ล้อแม็กใส่ยาง 185/65 R15

รถยนต์ที่ใส่ยาง NEXEN NFERA SU4
ขนาด 185-65-R15 ได้

HONDA Mobilio V
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
MITSUBISHI Xpander GLS-LTD
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 E SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 C SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 S SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 S SPORTS LEATHER
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 SP SPORTS
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 E
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 C
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 S
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 S LEATHER
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback C
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback D
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN NOTE 1.2E
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN NOTE 1.2V
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN NOTE 1.2VL
ปี 2021
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN XD
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E A/T
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5G A/T
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 High Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio V
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports High Connect
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports High Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK XD Sports
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 Standard
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 High
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 SEDAN 1.3 High Connect
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports Standard
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Mazda 2 HATCHBACK 1.3 Sports High
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2V CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2VL CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2E Sportech CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2V Sportech CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2VL Sportech CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
MG MG3 1.5L C
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
MG MG3 1.5L D
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GA MT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GL MT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GL CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ciaz GLX CVT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ertiga GL AT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
Suzuki Ertiga GX AT
ปี 2019
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio V
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback 1.5L C
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
MG 3 Hatchback 1.5L D
ปี 2018
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2L VL CVT
ปี 2017
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Note 1.2L V CVT
ปี 2017
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S MT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio S CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio V CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Mobilio RS CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK XD
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 High Plus Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 High Connect Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 High Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 HATCHBACK 1.3 Standard Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN XD
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 High Plus Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 High Connect Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 High Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
MAZDA 2 SEDAN 1.3 Standard Gasoline
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5G A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5S A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GA MT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GL MT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GL CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI CIAZ GLX CVT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI New Ertiga GL AT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI New Ertiga GX AT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI New Ertiga Dreza AT
ปี 2016
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2L VL Sportech CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2L V Sportech CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera 1.2L E Sportech CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E MT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E CVT
ปี 2015
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Freed SE
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Freed E
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
HONDA Freed EL
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E MT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Livina 1.6E CVT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI Ertiga GA MT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI Ertiga GL AT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
SUZUKI Ertiga GX AT
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5S A/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5G A/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E A/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5E M/T
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
TOYOTA Avanza 1.5S Tuoing
ปี 2013
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Hach Back 1.6L S AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Hach Back 1.6L G AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Hach Back 1.8L G AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L B MT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L B AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L M AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Tiida Latio 1.6L G AT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera V CVT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
NISSAN Almera VL CVT
ปี 2011
ขนาดยาง 185/65 R15
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ NEXEN NFERA SU4

ดีลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยางไซต์ 185/65 R15

NEXEN NFERA SU4 ในซีรี่ย์อื่น ๆ

ราคา
ขอบล้อ
ซีรีย์ยาง
ขนาดยาง
แก้มยาง
(cm.)
ชีดจำกัดการ
รับน้ำหนัก (กก.)
สัญญาลักษณ์
การรับน้ำหนัก
ขีดจำกัด
ความเร็ว (km/h)
สัญญาลักษณ์
ขีดจำกัดความเร็ว
ความกว้างขอบ
ล้อ (มาตรฐาน)
ความกว้างขอบล้อ
(ใช้แทนกันได้)
2,189 บาท.
15
50
195/50 R15
9.75
0
0
ไม่ระบุค่า
0
6
5.5, 6.5, 7.0
2,189 บาท.
15
55
185/55 R15
10.18
0
0
ไม่ระบุค่า
0
6
5.0, 5.5, 6.5
2,189 บาท.
15
55
195/55 R15
10.72
0
0
ไม่ระบุค่า
0
6
5.5, 6.5, 7.0
2,189 บาท.
15
60
195/60 R15
11.70
0
0
ไม่ระบุค่า
0
6
5.5, 6.5, 7.0
2,090 บาท.
15
60
185/60 R15
11.10
560
88
210
H
5.5
5.0, 6.0, 6.5
2,079 บาท.
15
65
185/65 R15
12.03
0
0
ไม่ระบุค่า
0
5.5
5.0, 6.0, 6.5
2,299 บาท.
15
65
195/65 R15
12.68
0
0
ไม่ระบุค่า
0
6
5.5, 6.5, 7.0
3,590 บาท.
16
50
205/50 R16
10.25
545
87
240
V
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
3,090 บาท.
16
55
205/55 R16
11.28
615
91
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
2,790 บาท.
16
55
215/55 R16
11.82
0
0
ไม่ระบุค่า
0
7
6.0, 6.5, 7.5
2,990 บาท.
16
60
215/60 R16
12.90
690
95
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5
2,990 บาท.
16
60
205/60 R16
12.30
630
92
210
H
6
5.5, 6.5, 7.0, 7.5
2,990 บาท.
17
40
205/40 R17
8.20
500
84
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
2,990 บาท.
17
45
205/45 R17
9.22
560
88
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
3,090 บาท.
17
45
215/45 R17
9.68
615
91
270
W
7
7.5, 8.0
3,069 บาท.
17
50
215/50 R17
10.75
0
0
ไม่ระบุค่า
0
7
6.0, 6.5, 7.5
3,069 บาท.
17
50
225/50 R17
11.25
0
0
ไม่ระบุค่า
0
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
3,090 บาท.
17
55
215/55 R17
11.82
670
94
270
W
7
6.0, 6.5, 7.5
3,490 บาท.
17
55
225/55 R17
12.38
825
101
270
W
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
3,490 บาท.
18
40
235/40 R18
9.40
0
0
ไม่ระบุค่า
0
8
7.5, 8.5, 9.0
2,890 บาท.
18
40
225/40 R18
9.00
0
0
ไม่ระบุค่า
0
8
7.5, 8.5, 9.0
Top