Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
ค้นหายางจากขนาดยาง
ค้นหายางจากรถยนต์

รถยนต์ที่ใส่ยาง TOYO OPEN COUNTRY AT III ขนาด 265-60-R18 ได้

TOYOTA FORTUNER 2.4V
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA FORTUNER 2.4V 4WD
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Plus
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 4WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GLS A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GLS M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 2-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Elegant A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD EVEREST 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Limited 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Open Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Bi-Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado X-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado Xcap LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado C-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT C-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT X-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 4WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD Limited Edition
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.7V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4G 2WD MT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 3.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 2.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 3.2L Titanium 4x4 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.2L Titanium 4x2 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
คลิกเพื่อค้นหายางรุ่นอื่น ๆ

TOYO OPEN COUNTRY AT III

Size 265/60 R18
18'
TOYO OPEN COUNTRY AT III
แบรนด์ยอดนิยม
อันดับที่ 5
(จาก 24 แบรนด์ทั้งหมด)
265/60 R18 ยอดนิยม
อันดับที่ 9
(จาก 117 รุ่นทั้งหมด)
ราคาดีลโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้า
ยางรถยนต์

มีสินค้าใน Stock

เหลือ 7,400 บาทต่อเส้น
(ราคารวม 4 เส้น 29,600 บาท)


ราคานี้พร้อมบริการ ใส่ถ่วงให้
ฟรีตั้งศูนย์เมื่อซื้อครบ 4 เส้น
ต่างจังหวัดส่งฟรี ทุกรายการ

ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์
นึกถึงยาง นึกถึงเรา Siam TPL
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะ
Tel. 082-249-2295

ติดต่อสอบถาม

ความนุ่มนวล
(5)
ความเงียบ
(4)
สปอร์ต
(5)
ทนทาน
(9)
ประหยัดน้ำมัน
(4)
บนถนนแห้ง
(9)
บนถนนเปียก
(9)

TOYO OPEN COUNTRY AT III

Size 265/60 R18
คุณสมบัติทางเทคนิค TOYO OPEN COUNTRY AT III
สเปคยาง
หน้ากว้าง
265 mm
ซีรีย์ยาง
60
ขอบล้อ
18 "
แก้มยาง
15.90 cm.
ชีดจำกัดการรับน้ำหนัก
110 (1060 กก. ต่อยาง 1 เส้น)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง
H (210 km/h)
ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน
8 "
ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้
7.5, 8.5, 9.0, 9.5 "
กลุ่มยาง
ALL TERRAIN
คุณสมบัติเด่น
ให้การควบคุมที่ฉับไวบนทางลุย ควบคุมง่ายกว่ารุ่นก่อน
เพิ่มสมรรถนะบนถนนเปียก
เสริมความแข็งแกร่งให้กับผิวยาง
ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
เพิ่มสมรรนถะการเก็บเสียงบนถนนหลวง
เทคโนโลยีการผลิต

ไม่มีข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต

ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 265/60 R18
ล้อแม็กใส่ยาง 265/60 R18

รถยนต์ที่ใส่ยาง TOYO OPEN COUNTRY AT III
ขนาด 265-60-R18 ได้

TOYOTA FORTUNER 2.4V
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA FORTUNER 2.4V 4WD
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Plus
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 4WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GLS A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GLS M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 2-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Elegant A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD EVEREST 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Limited 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Open Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Bi-Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado X-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado Xcap LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado C-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT C-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT X-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 4WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD Limited Edition
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.7V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4G 2WD MT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 3.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 2.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 3.2L Titanium 4x4 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.2L Titanium 4x2 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ TOYO OPEN COUNTRY AT III

ดีลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยางไซต์ 265/60 R18

TOYO OPEN COUNTRY AT III ในซีรี่ย์อื่น ๆ

ราคา
ขอบล้อ
ซีรีย์ยาง
ขนาดยาง
แก้มยาง
(cm.)
ชีดจำกัดการ
รับน้ำหนัก (กก.)
สัญญาลักษณ์
การรับน้ำหนัก
ขีดจำกัด
ความเร็ว (km/h)
สัญญาลักษณ์
ขีดจำกัดความเร็ว
ความกว้างขอบ
ล้อ (มาตรฐาน)
ความกว้างขอบล้อ
(ใช้แทนกันได้)
0 บาท.
15
75
215/75 R15
16.12
800
100
190
T
6
5.5, 6.5, 7.0
5,700 บาท.
16
70
235/70 R16
16.45
950
106
190
T
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
5,900 บาท.
16
70
265/70 R16
18.55
1120
112
190
T
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
5,500 บาท.
17
60
215/60 R17
12.90
710
96
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5
7,100 บาท.
17
65
275/65 R17
17.88
1250
116
210
H
8
7.5-9.5
6,800 บาท.
17
65
265/65 R17
17.23
1120
112
210
H
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
5,750 บาท.
17
65
225/65 R17
14.62
850
102
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5, 8.0
6,100 บาท.
17
65
235/65 R17
15.28
1000
108
210
H
7
6.5, 7.5
8,800 บาท.
17
70
285/70 R17
19.95
1250
116
160
Q
8
7.5-9.0
8,800 บาท.
17
70
285/70 R17
19.95
1250
116
160
Q
7.5
7.0-9.0
7,000 บาท.
17
70
265/70 R17
18.55
1215
115
190
T
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
7,400 บาท.
18
60
265/60 R18
15.90
1060
110
210
H
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
7,900 บาท.
18
60
285/60 R18
17.10
1400
120
210
H
8.5
8.0, 9.0, 9.5, 10.0
6,550 บาท.
18
60
235/60 R18
14.10
975
107
210
H
7
6.5, 7.5, 8.0, 8.5
7,550 บาท.
18
65
265/65 R18
17.23
1180
114
210
H
8.0
7.5, 8.5
9,300 บาท.
20
50
285/50 R20
14.25
1120
112
210
H
8.5
8.0-10.0
7,700 บาท.
20
50
265/50 R20
13.25
975
107
210
H
8.5
8.0, 9.0
8,100 บาท.
20
60
265/60 R20
15.90
1120
112
210
H
8"
7.5-9.5"
8,900 บาท.
20
60
275/60 R20
16.50
1215
115
210
H
8
7.5-9.5
Top