Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

ระบบขับขี่อัตโนมัติ Mercedes-Benz เข้าสู่การเตรียมตัวระดับ 3

ระบบขับขี่อัตโนมัติ Mercedes Benz เข้าสู่การเตรียมตัวระดับ 3

Mercedes-Benz ได้พัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ 3 และในปี 2022 นี้ Mercedes-Benz กำลังจะได้รับการรับรองจาก German Federal Motor Transport Authority (KBA) ที่สามารถรับรองมาตรฐานการผลิตตามข้อกฏหมาย UN Regulation 157 ว่าด้วยเรื่องการรักษาช่องทางการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ระบบขับขี่อัตโนมัติ Mercedes Benz เข้าสู่การเตรียมตัวระดับ 3ตามการจำกัดความของ SAE (scale of self-driving capability) การขับขี่อัตโนมัตินั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามระดับการทำงานของระบบอัตโนมัติ และในระดับที่ 3 ที่ Mercedes-Benz เตรียมปล่อยในปี 2022 จะเป็นระดับที่อนุญาติให้ผู้ใช้งานสามารถปล่อยมือจากการควบคุม และละสายตาออกจากถนนได้ แต่ยังต้องพร้อมกลับมาควบคุมแบบปกติในทุกเวลา Mercedes-Benz Driving Pilot สามารถทำงานได้ทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น และขับขี่ได้บนความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถยนต์จะทำการบังคับเลี้ยว ,เร่ง ,รักษาความเร็ว ,และเบรกได้ด้วยตัวเอง

ระบบขับขี่อัตโนมัติ Mercedes Benz เข้าสู่การเตรียมตัวระดับ 3

 

Mercedes-Benz Driving Pilot นั้นสร้างขึ้นจากชุดการทำงานของเซ็นเซอร์ ขากระบบผู้ช่วยการขับขี่จากรุ่น Mercedes-Benz S-Class โดยเพิ่มเรดาร์ ,กล้องที่กระจกหลัง ,และไมโครโฟน เพื่อตรวจจับสัญญานไฟ และเสียงไซเรนเมื่อมีรถฉุกเฉินเข้ามาใกล้อีกด้วย และเมื่อเกิดเหตุการที่ระบบขับขี่อัตโนมัติหยุดลง หรือยกเลิก อีกทั้งไม่สามารถกลับมาควบคุมได้ ระบบจะสั่งให้รถยนต์ ชะลอ และหยุดโดยอัตโนมัติ พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน Mercedes-Benz ยังออกแบบให้ระบบโทรออกฉุกเฉิน และทำการปลดล็อกประตู และหน้าต่าง เพื่อให้หน่วยฉุกเฉินเข้าถึงได้ง่าย

ติดตามข้อมูลรถยนต์ ยางรถยนต์ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ และเทคโนโลยีเด็ดๆ ได้ที่ Autotirechecking และ Facebook

Top