AutoTireChecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด ตารางผ่อนรถและโปรโมชั่น - ราคารถ TOYOTA - ราคารถ HONDA - ราคารถ ISUZU - ราคารถ MAZDA - ราคารถ FORD - ราคารถ NISSAN - ราคารถ SUZUKI - ราคารถ MG บทความยางรถยนต์ - ยาง BRIDGESTONE - ยาง YOKOHAMA - ยาง MICHELIN - ยาง DUNLOP - ยาง GOODYEAR - ยาง FALKEN - ยาง NITTO - ยาง TOYO - ยาง HANKOOK โปรโมชั่น - COCKPIT - B-QICK - BOSCH - TYREPLUS - A.C.T. - AUTOBACS ติดต่อโฆษณา
All Content

คุณรู้ไหม ? ลมยางเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรถของคุณ

คุณรู้ไหม ? ลมยางเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรถของคุณ สวัสดีครับชาว Autotirechecking (ATC) ทุกท่าน ถ้าท่านเป็นผู้ใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นไซด์ใดขนาดใดก็ตาม ท่านคงต้องมีการเติมลมยางกันอยู่เสมอแน่นอน วันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้นลมยาง และอุณหภูมิ ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั้นสามารถทำให้ลมยางของท่านเปลี่ยนไปได้ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และลมยาง จะทำให้การเติมลมของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อลมยางของท่านเหมาะสมก็จะสงผลไปถึึงการควบคุมที่ดี ,การเกาะถนนที่เต็มประสิทธิภาพ…

08/10/2017 l All Content l 1,314 views
Page 1 of 41234
ยางรุ่นไหนฮิตสุดๆ
ยางรถยนต์ขอบ 13"
ยางรถยนต์ขอบ 14"
ยางรถยนต์ขอบ 15"
ยางรถยนต์ขอบ 16"
ยางรถยนต์ขอบ 17"
ยางรถยนต์ขอบ 18"
ยางรถยนต์ขอบ 19"
บทความสุดฮิต
Top