Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

อนาคตของการดูแลรักษายางรถยนต์

อนาคตของการดูแลรักษายางรถยนต์

  • การคิดค้นระบบตรวจจับ และประเมินความลึกของยางด้วยอัลกอริทึมที่ให้ความแม่นยำระดับมิลิเมตร
  • การทำงานของระบบตรวจจับสภาพยางมราครบทัวนทั้ง ความลึกดอกยาง แรงดันลมยาง และอุณหภูมิยาง แบบนาทีต่อนาที
  • ส่งข้อมูลระยะไกลสูง Cloud เพื่อประมวลผลช่วยพัฒนางานบริการ

สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Autotirechecking(ATC) เพื่อนๆ เคยขี้เกียจตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ของตัวเองกันรึปล่าว หรือเคยรู้หรือไม่ว่ายางรถยนต์ที่เราใช้งานปัจจุบันนี้มันต้องตรวจเช็คอย่างไร วันนี้พวกเราทีมงาน Autotirechecking(ATC) จะพาเพื่อนๆ มารู้จักเทคโนโลยีการตรวจจับสภาพการสึกหรอของยางอัตโนมัติจากแบรนด์ยางชั้นนำอย่าง CONTINENTAL กัน

เทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงนี้ CONTINENTAL ได้ร่วมมือกับบริษัท TRAFFILOG บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับระยะไกล และการเก็บข้อมูล โดยจะถูกส่งมาประมวลผลในระบบ Cloud ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่ CONTINENTAL ติดตั้งไว้ และใช้ระบบการส่งสัญญาณระยะไกลด้วย และประมวลผลแบบอัลกอริทึม เพื่อแสดงให้ระบบได้เห็นว่าการสึกหรอของยางนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยจากการทดสอบ CONTINENTAL กล่าวว่าระบบการตรวจจับนี้สามารถให้ความระเอียดในการจรวจจับได้ในระดับมิลลิเมตรเลยทีเดียว

นอกจากระบบที่กล่าวมานี้แล้ว CONTINENTAL ยังเชื่อว่าการใช้ระบบ Cloud ที่เป็นเอกสิทธิเฉพาะของ CONTINENTAL นี้จะทำให้สามรถพัฒนาการบริการติดตามเพื่อซ้อมบำรุง นอกจากนั้นยังพัฒนาผลิตภัณได้ในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งในด้านงานอุสหกรรมการขนส่ง หากเทคโนโลยีด้านนี้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจะทำให้สามารถลดระยะเวลา และต้นทุนการบริการยางรถยนต์ขนส่งได้อย่างดี

โครงการนำร่องของโปรเจคนี้ทาง CONTINENTAL และ TRAFFILOG ไม่ใช่แค่การติดตั้งเพียงเซ็นเซอร์การตรวจจับความลึกของดอกยางที่จะแสดงถึงการสึกหรอจากการใช้งานเท่านั้น แต่จะใส่ควบคู่ไปกับระบบตรวจจับแรงดันลมยาง และตรวจจับอุณหภูมิ กับธุรกิจเช่ารถ SHARE NOW ที่เดนมาร์กกว่า 600 คัน

หากเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จเชื่อเหลือเกินว่าการดูแลยางรถยนต์ และธุรกิจที่เกียวข้องจะสามารถพัฒนาการดูแลลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณให้ตรงตามการใช้งานของลูกค้าได้อย่างดีแน่นอน

Top