Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 ออฟโรดคือสายเลือด

BF Goodrich All Terrain T/A KO2 ออฟโรดคือสายเลือด

สายออฟโรดน่าจะรู้จักกันดีแบรนยางของสายลุยพันธุ์แกร่งอย่าง BF Goodrich วันนี้เรามาดูยางพันธุ์ดุอย่าง BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 เป็นยางที่ออกแบบมาด้วยลายยางที่ดุดันพร้อมใช้งานแบบ All-Terrain โดยออกแบบมาให้ใช้งานบนถนนซะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ทิ้งสมรรถนะบนถนนแบบออฟโรด

BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 ถูกพัฒนามาจาก BF Goodrich All-Terrain T/A KO ที่เป็นยางออฟโรดที่โดดเด่น และเป็นที่นิยมกันในวงการรถออฟโรด มีความโดดเด่นด้านความแข็งแกร่ง และการบุกตะกุย

BF Goodrich All Terrain T/A KO2 ออฟโรดคือสายเลือด

ความโดดเด่นของ BF Goodrich All-Terrain T/A KO2

อายุการใช้งานยาวนานBF Goodrich All Terrain T/A KO2 ออฟโรดคือสายเลือด

BF Goodrich ออกแบบให้ BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 มีอายุการใช้งานยาวขึ้นกว่าเดิม 2 เท่าบนถนนออฟโรด ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อการใช้งานอย่างแท้จริง เรามาดูเทคโนโลยีของ BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 กันดีกว่า

  • เนื้อยางสูตรพิเศษที่เสริมสร้างความทนทานต่อการสึกของยาง การฉีกขาด และการหลุดร่อนของดอกยางได้

ความแข็งแกร่งของแก้มยาง

BF Goodrich All Terrain T/A KO2 ออฟโรดคือสายเลือด

แก้มยางแข็งแกร่งขึ้น 20% เสริมสร้างความเกาะถนน และยังป้องความเสียหายที่จะเกิดบริเวณแก้มยาง

นอกจากนี้ BF Goodrich ยังเอาใจชาวออฟโรดด้วยการรับประกันยางยาวนานถึง 6ปี

บีเอฟกู๊ดริชรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบสำหรับยางรถยนต์นั่ง และยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติ และได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำของบีเอฟกู๊ดริชภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพ
การรับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ รับประกันตลอดอายุการใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน
*กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การรับประกัน 6 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต
**อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้นจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยู่ในร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้

ขนาดของ BF Goodrich All-Terrain T/A KO2

BF Goodrich All Terrain T/A KO2 ออฟโรดคือสายเลือด

ค้นหายางที่ตรงกับรถท่าน >>>>>Click<<<<<

Top