Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ

02/05/2022 l POST IN :: บทความทั้งหมด l By :

BMW Thailand แจ้งปรับราคารถยนต์ BMW จำนวน 14 รุ่น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ

โดยเหตุผลของการจำเป็นต้องปรับราคารถยนต์ BMW ในครั้งนี้ ทาง BMW Thailand ให้เหตุผลว่ามาจากอัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ต้นทุนด้านวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และขนส่งที่เกียวข้องในการผลิตรถยนต์นั้นสูงขึ้น ซึ่งรถ BMW ในประเทศไทยที่จะการปรับราคาขึ้นมีทั้งหมด 14 รุ่น รายละเอียด ดังนี้

1. BMW 220i Gran Coupe M Sport ราคา 2,239,000 บาท จากเดิม 2,169,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
2. BMW 430i Coupe M Sport ราคา 4,099,000 บาท จากเดิม 3,969,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
3. BMW 430i M Sport Convertible ราคา 4,499,000 บาท จากเดิม 4,369,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
4. BMW Z4 sDrive30i M Sport ราคา 4,099,000 บาท จากเดิม 3,999,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
5. BMW Z4 M40i ราคา 5,099,000 บาท จากเดิม 4,999,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
6. BMW 530e Elite ราคา 3,199,000 บาท จากเดิม 2,999,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
7. BMW 520d M Sport ราคา 3,599,000 บาท จากเดิม 3,539,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
8. BMW 630i GT M Sport ราคา 4,099,000 บาท จากเดิม 3,999,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
9. BMW iX3 M Sport ราคา 3,499,000 บาท จากเดิม 3,399,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
10. BMW X4 xDrive20d M Sport ราคา 4,099,000 บาท จากเดิม 3,999,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
11. BMW X5 xDrive30d M Sport ราคา 4,849,000 บาท จากเดิม 4,799,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
12. BMW X5 xDrive45e M Sport ราคา 5,149,000 บาท จากเดิม 5,099,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
13. BMW X6 xDrive40i M Sport ราคา 5,669,000 บาท จากเดิม 5,499,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ
14. BMW X7 xDrive40d M Sport ราคา 6,399,000 บาท จากเดิม 6,199,000 บาท

BMW Thailand ราคา ปรับขึ้นยกแผง 14 รุ่น เพราะค่าเงินเฟ้อเป็นเหตุ

สำหรับ ราคาของ BMW ที่มีการปรับขึ้นทั้งหมด จำนวน 14 รุ่น จะเป็นราคาจำหน่ายที่รวมแพ็กเกจการบำรุงรักษา BSI Standard ระยะเวลานาน 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเรียบร้อย ยกเว้น BMW iX3 M Sport รถครอสโอเวอร์ เอสยูวี ไฟฟ้า ที่จะรับประกันนาน 4 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง รวมถึงการประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม. ซึ่งรถยนต์ BMW Thailand ราคาใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ที่มา : BMW

Top