Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

Bridgestone พัฒนาเทคโนโลยีเคลือบยางป้องกันการเสียลมยาง

Bridgestone พัฒนาเทคโนโลยีเคลือบยางป้องกันการเสียลมยาง

Bridgestone อเมริกา และบริษัทเทคโนโลยีด้านวัสดุอย่าง Dow ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี B-SEALS ด้วยระยะเวลามากกว่า 4 ปี ด้วยการดีไซด์ที่สามารถรีไซเคิลได้ มีส่วนผสมหลักเป็นยางซิลิโคน ที่ออกแบบมาให้เป็นเหมือนเทคโนโลยีเคลือบยางด้านใน

Bridgestone พัฒนาเทคโนโลยีเคลือบยางป้องกันการเสียลมยาง
เทคโนโลยี B-SEALS มีหลักการทำงานในการเคลือบยางด้านใน เพื่อป้องกันการเจาะ เพื่อไม่ให้ยางสูญเสียลมยาง และยังสามารถลอกออกจากยางได้ เพื่อการซ้อมแซม หรือ รีไซเคิลใหม่ได้ นอกจากนี้ Bridgestone ยังจะแนะนำรถยนต์ OEM ในตลาดอเมริกา เพื่อลดน้ำหนักของรถยนต์ด้วยการลดการติดตั้งยางอะไหล่

Top