Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564 – 2565

ก่อนที่พวกเราจะออกไปใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การสอบเป็นเหมือนการวัดความสามารถในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง และเพื่อนร่วมทาง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจกฏจราจร และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อเตือนการขับขี่ของเราให้ปลอดภัย ในการเดินทาง เรามาดูกันดีกว่าครับว่า ก่อนเราจะได้ใบขับขี่เราจะต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้าง

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

ขั้นที่ 1 จองคิวการเข้าอบรม และทดสอบทำใบขับขี่

หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิท 19 ทำให้การอบรม และสอบภาคทฤษฎี เพื่อขอรับใบขับขี่ก็เปลี่ยนจากการต่อคิวรับใบลำดับการให้บริการ เป็นการจองในแอพพลิเคชั่น  DLT Smart Queue ที่ทำโดยกรมขนส่งทางบกเพื่อจองคิวนัดหมายการเข้ารับการอบรม และทดสอบขอรับใบขับขี่ หลังจากเราเข้าจอง และได้ลำดับการเข้ารับอบรมแล้ว อย่าลืมบันทึกหน้าจอที่แสดงลำดับการเข้ารับมดสอบไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการเข้ารับคิวเมื่อถึงวันการเข้ารับอบรม

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

ขั้นที่ 2 เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับใบขับขี่

หลังจากที่เราได้รับวันในการอบรม และเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่แล้ว ถึงขั้นตอนที่จะต้องเตรียมความพร้อมของเอกสารการขอรับใบขับขี่ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2.2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

2.3 ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

ขั้นที่ 3 เข้าทดสอบสมรรถนะร่างกาย

เมื่อเข้าถึงวันอบรมสิ่งแรกที่เราต้องทกสอบ คือ การทดสอบสมรรถนะร่างกาย 4 อย่าง

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

3.1 ทดสอบตาบอดสี (เขียว-เหลือง-แดง) : การทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบเพื่อเช็คสมรรถนะการแยกแยะสี ด้วยการมองเห็นโดยผู้ทดสอบจะใช้บอร์ดที่มีสีแทรบกันอยู่ตามภาพ และชี้ให้ผู้ทดสอบขานสีที่เห็น เพื่อตรวจสอบสมรรถนะ

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

3.2 ทดสอบสายตาทางลึก : การทดสอบการมองทางลึกเพื่อวัดความสามารถการมองเห็นในทางลึกของตาทั้งสองข้าง ด้วยการปรับให้หลักที่เคลื่อนที่(หลัก A) หยุดข้างๆหลักที่หยุดนิ่ง(หลัก B) พอดี ด้วยการใช้รีโมทปรับการเคลื่อนที่ของหลัก

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

3.3 ทอสอบสายตาทางกว้าง : การทดสอบสายตาทางกว้าง เพื่อวัดสมรรถนะการมองเห็นในมุมกว้างสุดที่สายตามองเห็น การทดสอบนี้บางที่จะมีเครื่องทดสอบ โดยผู้คุมสอบจะยื่นป้ายมาที่มุมสายตา และให้ผู้สอบขานสีที่เห็นจากมุมสายตา

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

3.4 ทดสอบการตอบสนองของเท้า : เป็นการทดสอบปฎิกริยาการตอบสนองของสายตา และปฎิกริยาความไวของเท้า โดยผู้ทดสอบจะต้องเหยีบตำแหน่งคันเร่งจำลอง เพื่อรอสัญญาณการเบรกเมื่อสัญาณเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้เปลี่ยนการเหยียบคันเป็นเบรกทันทีผ่านในเวลาที่กำหนด

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

ขั้นที่ 4 ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี

หลังจากผ่านการทดสอบสมรรถนะร่างกายเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้รับคิวเพื่อมาเข้าอบรมภาคทฤษฎี และทำการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อ โดยเนื้อหาการอบรม พร้อมทั้งการสอบนั้นจะมีเนื้อครอบคลุมในการใช้รถ และถนน

 1. กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 2. กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 3. เครื่องหมายพื้นทาง
 4. ป้ายบังคับ
 5. ป้ายเตือน
 6. ป้ายแนะนำ
 7. มารยาทและจิตสำนึก
 8. เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 9. การบำรุงรักษารถ
 10. รูปภาพจราจร
 11. การรับรู้สถานการณ์อันตราย

ขั้นที่ 5 ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

การสอบภาคปฎิบัติเป็นการสอบด้านความสามาตรในการขับขี่ ตามแบบทดสอบของการสอบ 3 อย่าง ดังนี้

 1. การเดินหน้าถอยหลัง
 2. การจอดเทียบข้างทางเท้า
 3. การถอยจอดเข้าที่จอด

6 ขั้นตอนทำใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2564  2565

ขั้นที่ 6 ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อทำใบอนุญาติขับขี่

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รวม 205 บาท ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมขอมีบัตร 5 บาท
 2. ค่าทำใบอนุญาต 100 บาท
 3. ค่าถ่ายรูป 100 บาท

เมื่อจบทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ก็จะถือว่าเสร็จสิ้น และได้รับใบขับขี่เพื่อเป็นหลักฐานการผ่านการทดสอบ

ติดตามข้อมูลรถยนต์ ยางรถยนต์ และเทคโนโลยี พร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆได้ที่

YOUTUB CHANNAL              WEBSIDE                     FACEBOOK  

Top