AutoTireChecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ตารางผ่อนรถ บทความยางรถยนต์ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

22/12/2018 l อ่าน 851 ครั้ง l POST IN :: บทความทั้งหมด l By :

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้พวกเราทีมงาน Autotirechecking(ATC) จะมานำเสนอยางรถยนต์อีกหนึ่งแบรนด์ที่สามารถนำมาขอคืนภาษีได้ ด้วยการใช้ส่วนผสมยางในประเทศ และผลิตในประเทศไทย นั้นคือแบรนด์ DEESTONE(ดีสโตน) นั้นเอง

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

DEESTONE(ดีสโตน) เป็นบริษัทของคนที่ที่มุ่นเน้นการผลิตนางที่มีคุณภาพ ด้วยหลักการในการทำธุรกิจที่ว่า “มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ในราคาที่สมเหตุผล ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล” และยังได้รับการยอมรับระดับโลกด้วย การได้ระบการประเมิณพร้อมได้รับเครื่องหมายอุตสาหกรรม มอก. และประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก RWTU ประเทศเยอรมัน เพื่อเป็นหลักฐานการบ่งบอกถึงมาตรฐานของการผลิตยางรถยนต์ที่ได้คุณภาพในกลุ่ม DEESTONE(ดีสโตน)

DEESTONE(ดีสโตน) นอกจากกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานแล้ว ยังมีการทดสอบคุณภาพในด้านที่สำคัญๆ ในการใช้งาน

  • ความแข็งแรงของยาง (Plunger Energy) เพื่อทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง
  • ความคงทนของยาง (Endurance) เพื่อวัดอายุการใช้งานยางล้อแบบวิ่ง
  • เครื่องวัดค่าแรง (Force Variation Machine) เพื่อตรวจสอบค่าแรงที่กระทำกับยางขณะใช้งานว่ามีค่าตํ่ากว่าที่กำหนดหรือไม่

โดย DEESTONE(ดีสโตน) จะมีค่ามาตรฐานเพื่อกำหนดคุณภาพ หากค่าใดค่าหนึ่งสูงกว่าที่กำหนด จะต้องนำค่าที่บันทึกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้คุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งยางที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้จะถูกจัดว่าเป็นยางเสีย และจะถูกคัดแยกนำไปทำลายทิ้งทันที

ส่วนยางที่ได้คุณภาพ และมาตรฐาน DEESTONE(ดีสโตน) จะทำการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เข้าคลังสินค้าเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจและวางใจใน ดีสโตนได้ เพราะเราได้รับรางวัลเหล่านี้ เป็นเครื่องหมายการรันตีในกระบวนการผลิต และทดสอบจนยาง DEESTONE(ดีสโตน) นั้นสามารถส่งออกขายทั่วโลกเป็นการยืนยัน

ยาง DEESTONE(ดีสโตน) ที่น่าสนใจ

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

>>>>DEESTONE NAKARA R201<<<<

ยางรถยนต์นั้งที่โดดเด่นด้านการรีดน้ำ เพื่อการยึดกเกาะที่มากขึ้น

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

>>>>DEESTONE Payak R402<<<<

ยางบรรทุกก็ได้ ใช้ทั่วไปปก็ดีเน้นการใช้งานที่คุ้มค่า

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

>>>DEESTONE CARRERAS R702<<<<

ยางสปอร์ตพร้อมดอกยางที่เหนือกว่าด้วย ดอกยาง 3 มิติที่พร้อมยึดเกาะทุกเส้นทาง

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

>>>DEESTONE Vincente R302<<<<

ยางสมรรถนะสูงเพื่อการเกาะถนน และการควบคุมที่เต็มสมรรถนะ

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

>>>DEESTONE Premium Tourer RA01<<<<

ยางเพื่อการเดินทางการขับขี่ที่มั่นใจในความปลอดภัย และนุ่มเงียบทุดเส้นทาง

DEESTONE ยางมาตรฐานสำหรับคนไทย

>>>DEESTONE PAYAK R404 AT<<<<

ยางกึ่ง Off-Road สมรรถนะโดดเด่นตามสไตล์ยาง AT โดดเด่นด้วยความแข็งแกร่งของเนื้อยาง

เลือกยางพร้อมโปรโมชั่นได้มากมาย สามารถค้นหาได้จากรุ่นรถยนต์ หรือซีรี่ของยางคุณได้ที่ Autotirechecking(ATC) เว็บไซด์ข้อมูลยางอันดับหนุ่งของประเทศไทย  >>>>CLICK<<<<

บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด
Top