Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ตารางผ่อนรถ บทความยางรถยนต์ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

Goodyear เผยผลประกอบการทั่วโลกประจำไตรมาส 1/2557 พร้อมประกาศยืนยันเป้าทางการเงิน

12/05/2014 l อ่าน 413 ครั้ง l POST IN :: Goodyear, PR News, บทความทั้งหมด l By :

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด สหรัฐอเมริกา (หรือมีชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็ก GT) แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปี 2557 มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

Goodyear เผยผลประกอบการทั่วโลกประจำไตรมาส 1/2557 พร้อมประกาศยืนยันเป้าทางการเงิน

มร. ริชาร์ด เจ. เครเมอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเผยว่า “รายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัท สะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์การดำเนินงานของเราใช้ได้ผล ทำให้บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวเนซุเอลา แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกันนี้ บริษัทได้ประกาศยืนยันเป้าทางการเงินสำหรับปี 2557 ถึง 2559”

“กู๊ดเยียร์มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในตลาดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคอเมริกาเหนือ ที่มีกำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตในตลาดอเมริกาเหนือและยุโรป แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ทางด้านความแปรปรวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปัญหาเศรษฐกิจ”

ไตรมาสแรกของปี 2557 กู๊ดเยียร์มียอดขาย 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขาย 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเกิดจากยอดขายในกลุ่มธุรกิจประเภทยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่ผลิตโดยบริษัทคู่ค้าในภูมิภาคอเมริกาเหนือที่มีมูลค่าลดลง 202 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 126 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงกลยุทธ์ราคา และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สร้างรายได้ลดลง 98 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ขณะที่ปริมาณการขายยางรถยนต์เพิ่มขึ้น 44 ล้านเหรียญสหรัฐ”

ปริมาณยางรถยนต์ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในไตรมาส 1 ของปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านเส้น เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 1 ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) ลดลงร้อยละ 2 แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

“กู๊ดเยียร์เชื่อมั่นว่า ผลประกอบการตลอดทั้งปี 2557 จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 2 – 3 แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวจัดอย่างรุนแรง ในภูมิภาคอเมริกาเหนือเมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา รวมทั้งประสบปัญหาแรงงานและเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาในไตรมาสนี้” มร. เครเมอร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1/2557 นี้ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ส่งผลต่อผู้ถือหุ้นคิดเป็นมูลค่า 58 ล้านเหรียญสหรัฐ (23 เซ็นต์ต่อหุ้น) ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวเนซุเอลา หลังหักภาษีคิดเป็นมูลค่า 132 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้กู๊ดเยียร์มีกำไรสุทธิสำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ คิดเป็นมูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐ (10 เซ็นต์ต่อหุ้น) โดยมูลค่าต่อหุ้นคิดตามหลักการบัญชีแบบปรับลด

สำหรับรายได้จากการดำเนินงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของไตรมาส 1/2557 มีมูลค่า 373 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการประหยัดต้นทุนได้ถึง 111 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลง 48 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเนื่องมาจากบริษัทมีระดับการผลิตเพิ่มขึ้น และมีกลยุทธ์ราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 17 ล้านเหรียญสหรัฐ (ไม่รวมถึงการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ)

อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบภาวะเงินเฟ้อ 75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าใช้จ่ายด้านการขายการบริหารและทั่วไป (SAG) เพิ่มขึ้น 22 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นมูลค่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐ

กู๊ดเยียร์ได้ใช้เงินสดในไตรมาสแรกนี้ ซึ่งเป็นไปตามประวัติและแนวโน้มการใช้จ่ายประจำแต่ละฤดูกาล ทั้งนี้ การที่บริษัทใช้เงินสดในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาปกติของการเก็บเงินจากการวางบิลในตลาดยุโรป นอกจากนี้บริษัทยังมีสินค้าคงคลังในระดับที่เพิ่มขึ้นในตลาดอเมริกาเหนือ ที่จะช่วยผลักดันยอดขายในไตรมาส 2 ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงส่งผลให้กู๊ดเยียร์มีการใช้กระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินงานคิดเป็น 513 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 1/2557

ผลประกอบการไตรมาส 1/2556 – ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตลาดยางกู๊ดเยียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ไตรมาส 1
(หน่วย: ล้าน) ปี 2557 ปี 2556
ปริมาณยอดขาย 5.2 5.1
มูลค่ายอดขาย (เหรียญสหรัฐ) 492 567
รายได้จากการดำเนินงาน (เหรียญสหรัฐ) 65 84
สัดส่วนของกำไร (ร้อยละ) 13.2 14.8

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์มียอดขายคิดเป็นมูลค่า 492 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขายยางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 แต่มีการใช้กลยุทธ์ราคา และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้ลดลง ทั้งยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 41 ล้านเหรียญสหรัฐ และยอดขายในกลุ่มธุรกิจประเภทยางลดลง 6 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ในตลาดยางติดรถ (Original Equipment: OE) อยู่ในระดับทรงตัว แต่ปริมาณการจำหน่ายยางรถยนต์ในตลาดยางรถยนต์ทดแทน (Replacement) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

กำไรจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 65 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนในการเริ่มกิจการโรงงานลดลง 11 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการชำระค่าสินไหมทดแทนลดลง 7 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่บริษัทก็ยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 8 ล้านเหรียญสหรัฐ มีค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร และทั่วไป (SAG) ที่เพิ่มขึ้นอีก 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการใช้กลยุทธ์ราคา/ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่รวมวัตถุดิบที่สร้างรายได้ลดลง 2 ล้านเหรียญสหรัฐ •

>
บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุด
Top