Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

มาเลเซียจับมืออินโดนีเซีย เตรียมปั้นแบรนด์รถยนต์ของตัวเอง

14/08/2018 l อ่าน 0 ครั้ง l POST IN :: บทความทั้งหมด l By :

มาเลเซียจับมืออินโดนีเซีย เตรียมปั้นแบรนด์รถยนต์ของตัวเอง

นายกรัฐมนตรี Tun Dr Mahathir Mohamad

มาเลเซียและอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านของเรากำลังมีความร่วมมือที่จะสร้างแบรนด์รถยนต์ใหม่ร่วมกันขึ้นมา แต่ก็ดูเหมือนว่าอาจต้องรอให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากกว่านี้สักหน่อย

Datuk Madani Sahari CEO ของสถาบัน Malaysia Automotive Institute (MAI) ให้ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ ก็ต้องทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนของทั้ง 2 ประเทศ แข็งแกร่งมากกว่านี้เสียก่อน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เพราะว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ จำเป็นต้องใช้จากทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็มาจากการเซ็นสัญญาลงนามบันทึกข้อตกลง ที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพทั้งแรงงาน และการผลิตชิ้นส่วนต่างๆสำหรับตัวรถ เพื่อเป้าหมายในการเรียนรู้การผลิตแบบครบวงจรในภูมิภาค และการสร้างแบรนด์รถยนต์ใหม่ของตัวเองขึ้นมา

มาเลเซียจับมืออินโดนีเซีย เตรียมปั้นแบรนด์รถยนต์ของตัวเอง

ประธานาธิบดี Joko Widodo ของอินโดนีเซีย

โครงการนี้เคยถูกเสนอขึ้นมาตั้งแต่ปี 2015 แล้ว แต่ครั้งนี้ก็เป็นการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ จากการพูดคุยกันระหว่างสองผู้นำ นายกรัฐมนตรี Tun Dr Mahathir Mohamad ของมาเลเซีย และประธานาธิบดี Joko Widodo ของอินโดนีเซีย

ปัจจุบันมาเลเซียมีผู้ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า 100 ราย และมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานโลกระดับ Tier 1 ส่วนอินโดนีเซียนั้นมีผู้ผลิตมากกว่า 1,000 ราย แต่ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการผลิตที่ระดับ Tier 2 และ Tier 3

ที่มา: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/not-enough-top-class-parts-makers-for-asean-car-yet-says-malaysias-state-automotive

Top