Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

MG รับประกันแบตเตอรี่รถ EV 4 รุ่น ตลอดอายุการใช้งาน

MG รับประกันแบตเตอรี่ตลอดการใช้งาน รวมถึงระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไฟฟ้า 4 รุ่น เลี่ยงทำสงครามราคากับคู่แข่งร่วมชาติ

MG รับประกันแบตเตอรี่รถ EV 4 รุ่น ตลอดอายุการใช้งาน

MG ประกาศเพิ่มการรับประกันแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการใช้งานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 4 รุ่น คือ

  • MG4 Electric
  • MG Maxus 9
  • MG Maxus 7
  • MG Cyberster

โดยการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในรถยนต์ไฟฟ้า 4 รุ่น ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะไม่จำกัดเงื่อนไขด้านระยะทางการขับขี่ และครอบคลุมทั้งลูกค้าปัจจุบันที่ซื้อไปแล้ว ลูกค้าใหม่ รวมถึงเมื่อรถมีการเปลี่ยนมือก็ยังคงการรับประกันไปตลอด

การเพิ่มการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ MG ครั้งนี้ ถือว่าเป็นแบรนด์แรก อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าในไทย และยังสามารถคลายความกังวลในการใช้งาน รวมถึงสร้างสบายใจหากต้องการขายต่อในอนาคต เพราะมีการรับประกันรองรับ

ถือว่าเป็นเรื่องดี ๆ สำหรับลูกค้า MG แต่ที่น่าสนใจ คือ เมื่อมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน หากมีการเคลมตามเงื่อนไข MG จะมีความพร้อมในการสำรองอะไหล่ให้เพียงพอกับความต้องการหรือไม่ ตลอดจนระยะเวลาในการรออะไหล่ส่วนที่รับประกันตลอดอายุการใช้งาน นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร

MG รับประกันแบตเตอรี่รถ EV 4 รุ่น ตลอดอายุการใช้งาน

MG รับประกันแบตเตอรี่รถ EV 4 รุ่น ตลอดอายุการใช้งาน

MG รับประกันแบตเตอรี่รถ EV 4 รุ่น ตลอดอายุการใช้งาน

MG รับประกันแบตเตอรี่รถ EV 4 รุ่น ตลอดอายุการใช้งาน

ที่มา : mgcars.com

Top