Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

T-MODE Technology

T MODE Technology

     มากกว่า ปี TOYO TIRES ได้มีการนำร่องในการพัฒนายางสำหรับยานยนต์เฉพาะ และยางสไตล์สปอร์ตสมรถนะสูง ด้วยเทคโนโลยีโพลีเมอร์ที่ก้าวล้ำ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่การพัฒนาต่างๆ ยังคงมาจากพื้นฐานความเป็นไปได้ ซึ่งมาจากระบบจำลองการทดสอบเสมือนจริงของเรา

     T-MODE จากเทคโนโลยีล่าสุดของ TOYO TIRES ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์มาจำลองการทดสอบของยางรถยนต์ในลักษณะการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ การสึกหรอแบบไม่สม่ำเสมอของยาง การเกิดเสียงรบกวน และรูปแบบของปัจจัยอื่นๆ ในการนำมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ นำมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบ และการเสริมสมรถนะด้านต่างๆ สำหรับยางรถยนต์ของเรา

 

 

ข้อมูลจาก toyotires

Top