Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี ดูยังไง แบบไหน ไปอ่านกัน

เคยสงสัยกันไหมครับว่ายางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี และการจะเปลี่ยนยางแต่ละครั้งควรดูอะไรบ้าง ยางรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีอายุการใช้งานต่างกันไป ยางรถยนต์ก็มีอายุการใช้งานไม่ต่างจากอุปกรณ์อื่น ๆ

ยางรถยนต์มีส่วนผสมหลักมาจากยางธรรมชาติ อย่างที่ทราบกันครับยางเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานอยู่แล้วเมื่อหมดอายุการใช้งาน ยางก็จะแข็งตัวหรืออาจมีการแตกลาย การจะเปลี่ยนยางมีมีสองปัจจัยหลักๆ คือ ยางรถยนต์เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน และยางที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี ดูยังไง แบบไหน ไปอ่านกัน

ยางรถยนต์เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน

การเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือการเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ยางรถยนต์ที่มีการสึกหรอผิดปกติเนื่องจากการใช้งาน เช่นการตั้งศูนย์ล้อที่ไม่ดีจะทำให้การสึกหรอของยางนั้นเกิดขึ้นด้านเดียว

และเมื่อใช้ไปซ้ำก็จะกินเนื้อยางเข้าลึกจนถึงโครงสร้างยางชั้นใน กรณีการเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานจะทำให้ดอกยาง และร่องยางถูกกินจนหายไป หรือการที่ยางโดนกระแทกทำให้โครงสร้างในยางบิดเบี้ยวจนทำให้ทะลุออกมาจากเนื้อยางก็มี กรณีนี้จะเป็นอันตรายมากหากพบความผิดปกติ เช่นนี้ควรประเมินและเปลี่ยนยางทันที

ข้อสังเกตุ : ดูที่สะพานยางหากร่องยางสึกจนถึงสะพานยาง หรือยางเกิดการผิดรูปบวมหรือขาด ก็ควรจะเปลี่ยนโดยเร็ว

ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี ดูยังไง แบบไหน ไปอ่านกัน

ยางที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

การเสื่อมตามอายุของยางรถยนต์ส่วนใหญ่จะสึกเพราะเนื้อยางที่แข็งขึ้นทำให้เกิดการแตกลาย เมื่อเนื้อยางแข็งการเกาะถนนและการรีดน้ำก็จะไม่ดีถึงแม้ร่องยางจะยังคงเต็มอยู่ก็ตาม เพราะเมื่อยางแข็งความยืดหยุ่นในการเกาะถนนก็น้อยลง นอกจากนี้จากจะไม่รับแรงกระแทกเหมือนเดิมเมื่อโดนกระแทก หรือกระเทือนหนักๆก็จะทำให้โครงสร้างข้างในเสียหายได้มากขึ้นอาจทำให้ตัวยางเสียหายในภายหลัง ยางบางรุ่นก็มีอายุการใช้งานต่ำ บางรุ่นก็มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเนื่องจากส่วนผสมของยาง และผงคาร์บอนในเนื้อยางรถยนต์

ข้อสังเกตุ :ใช้เล็บจิกเนื้อยางดูว่ากดลงหรือไม่ และดูการแตกลายของยางว่าลึกหรือไม่

อย่างไรก็ตามยางรถยนต์ส่วนใหญ่อายุการใช้งานจะอยู่ราวๆ 3-4 ปี เราควรเช็คสภาพยางรถยนต์ของตัวเองทุกเดือนเพื่อสังเกตุอาการว่าจะควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ และท่านสามารถเลือกยางที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่านได้ที่ https://www.autotirechecking.com/tirespec/search/

ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี ดูยังไง แบบไหน ไปอ่านกัน ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี ดูยังไง แบบไหน ไปอ่านกัน

 

Top