Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
ค้นหายางจากขนาดยาง
ค้นหายางจากรถยนต์

รถยนต์ที่ใส่ยาง BRIDGESTONE ALENZA 001 ขนาด 265-60-R18 ได้

TOYOTA FORTUNER 2.4V
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA FORTUNER 2.4V 4WD
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Plus
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 4WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GLS A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GLS M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 2-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Elegant A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD EVEREST 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Limited 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Open Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Bi-Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado X-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado Xcap LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado C-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT C-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT X-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 4WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD Limited Edition
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.7V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4G 2WD MT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 3.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 2.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 3.2L Titanium 4x4 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.2L Titanium 4x2 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
คลิกเพื่อค้นหายางรุ่นอื่น ๆ

BRIDGESTONE ALENZA 001

Size 265/60 R18
18'
BRIDGESTONE ALENZA 001
แบรนด์ยอดนิยม
อันดับที่ 2
(จาก 24 แบรนด์ทั้งหมด)
265/60 R18 ยอดนิยม
อันดับที่ 40
(จาก 117 รุ่นทั้งหมด)
ราคาดีลโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้า
ยางรถยนต์

มีสินค้าใน Stock

เหลือ 7,150 บาทต่อเส้น
(ราคารวม 4 เส้น 28,600 บาท)

(ราคาด้านบนยังไม่รวมค่าบริการเปลี่ยนยางถ่วงล้อและเปลี่ยนจุ๊บ เส้นละ 200 บาท)

PROMOTION !! บริการจัดส่งฟรีเมื่อซื้อยาง 2 เส้นขึ้นไป PROMOTION พิเศษชำระเงินสดหรือโอนลดเพิ่ม 3% หรือผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน

"ไทร์บิดออนไลน์"
เว็บไซต์รวมยางรถยนต์ที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย
พร้อมบริการติดตั้งที่จุดบริการไทร์บิด และ บริการเปลี่ยนยางถึงที่

บริการพิเศษสำหรับชาวไทร์บิดทุกท่าน
พิเศษ!! ฟรี !! บริการจัดส่งทั่วประเทศเมื่อซื้อยาง 2 เส้นขึ้นไป
พิเศษ!! ฟรี !! ค่าบริการนอกสถานที่ ปกติมีค่าบริการ 1000 บาท
เมื่อซื้อยาง 4 เส้น ทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

จุดบริการกรุงเทพและปริมณฑล 60 จุดบริการ

ภาคเหนือ เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก

ภาคกลาง ชลบุรี, ลพบุรี , จันทบุรี ,ระยอง ,สุพรรณบุรี ,กำแพงเพชร

ภาคอีสาน โคราช, บุรีรัมย์, สุรินทร์, หนองคาย, มหาสารคาม, สกลนคร, ร้อยเอ็ด ,ขอนแก่น ,อุดรธานี ,บึงกาฬ ,หนองบัวลำภู

ภาคใต้ ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, หาดใหญ่ , สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต พังงา, ตรัง

พิเศษ!! ชำระเงินสดลด 3% หรือ ผ่อนสูงสุด 4 เดือน
รับประกันทุกกรณี 90 วัน และการผลิตตามบริษัทกำหนด


ติดต่อได้ที่ 090-986-8762, 090-958-7416

สามารถคลิกที่ไอคอน facebook และ Line@ ด้านล่าง เพื่อสอบถามรายละเอียด
ยางรถยนต์ ยางรถยนต์

ความนุ่มนวล
(10)
ความเงียบ
(10)
สปอร์ต
(8)
ทนทาน
(6)
ประหยัดน้ำมัน
(8)
บนถนนแห้ง
(9)
บนถนนเปียก
(9)

BRIDGESTONE ALENZA 001

Size 265/60 R18
คุณสมบัติทางเทคนิค BRIDGESTONE ALENZA 001
สเปคยาง
หน้ากว้าง
265 mm
ซีรีย์ยาง
60
ขอบล้อ
18 "
แก้มยาง
15.90 cm.
ชีดจำกัดการรับน้ำหนัก
110 (1060 กก. ต่อยาง 1 เส้น)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง
V (240 km/h)
ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน
8 "
ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้
7.5, 8.5, 9.0, 9.5 "
กลุ่มยาง
SUV & 4X4
คุณสมบัติเด่น
Alenza 001 ออกแบบมาเพื่อรถยนต์ Luxury SUV โดยเฉพาะ ซึ่งยางตัวนี้ถูกวิศวะกรประจำ BRIDGESTONE ปรุงแต่งมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระยะยาวทั้งถนนแห้งและถนนเปียก
อีกทั้ง Alenza 001 ยังให้ความมั่นใจและนิ่มนวลในขณะเดียวกัน
Alenza 001 ยังมอบประสิทธิภาพการเบรกที่ดีตอบสนองทุกสภาวะ
เทคโนโลยีการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมที่ยอดเยี่ยมด้วย การใช้ Multi-round block เป็นโครงสร้าง
เพิ่มอายุการใช้งานด้วยส่วนผสมพิเศษและหน้ายางแบบ 3D M-Sharded อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกได้จากการหลีกเลี่ยงการลดพื้นสัมผัสหน้ายาง
เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกทั้งถนนเปียกและถนนแห้งด้วย การเหลาขอบยางให้เป็นลักษณะทรงกลมเรียบไปกับถนน
ประหยัดน้ำมันได้สูงสุดด้วยเทคโนโลี Nana Pro-Tech ที่จะช่วยลดความร้อนของยางและเพิ่มอายุการใช้งาน
ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 265/60 R18
ล้อแม็กใส่ยาง 265/60 R18

รถยนต์ที่ใส่ยาง BRIDGESTONE ALENZA 001
ขนาด 265-60-R18 ได้

TOYOTA FORTUNER 2.4V
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA FORTUNER 2.4V 4WD
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Plus
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 4WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GLS A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GLS M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 2-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Elegant A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD EVEREST 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Limited 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Open Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Bi-Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado X-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado Xcap LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado C-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT C-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT X-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 4WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD Limited Edition
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.7V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4G 2WD MT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 3.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 2.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 3.2L Titanium 4x4 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.2L Titanium 4x2 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ BRIDGESTONE ALENZA 001

ดีลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยางไซต์ 265/60 R18

BRIDGESTONE ALENZA 001 ในซีรี่ย์อื่น ๆ

ราคา
ขอบล้อ
ซีรีย์ยาง
ขนาดยาง
แก้มยาง
(cm.)
ชีดจำกัดการ
รับน้ำหนัก (กก.)
สัญญาลักษณ์
การรับน้ำหนัก
ขีดจำกัด
ความเร็ว (km/h)
สัญญาลักษณ์
ขีดจำกัดความเร็ว
ความกว้างขอบ
ล้อ (มาตรฐาน)
ความกว้างขอบล้อ
(ใช้แทนกันได้)
0 บาท.
17
55
235/55 R17
12.93
775
99
240
V
7.5
6.5, 7.0, 8.0, 8.5
6,300 บาท.
17
55
225/55 R17
12.38
730
97
270
W
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
6,350 บาท.
17
60
215/60 R17
12.90
710
96
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5
6,300 บาท.
17
65
235/65 R17
15.28
1000
108
240
V
7
6.5, 7.5
6,750 บาท.
18
50
225/50 R18
11.25
0
0
ไม่ระบุค่า
0
7.0
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
6,250 บาท.
18
50
235/50 R18
11.75
730
97
240
V
7.5
6.5, 7.0, 8.0, 8.5
6,300 บาท.
18
55
255/55 R18
14.03
1030
109
300
Y
7.5
7.0-9.0
6,800 บาท.
18
55
235/55 R18
12.93
800
100
240
V
7.5
6.5, 7.0, 8.0, 8.5
0 บาท.
18
60
285/60 R18
17.10
1250
116
240
V
8.5
8.0, 9.0, 9.5, 10.0
6,300 บาท.
18
60
225/60 R18
13.50
800
100
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5, 8.0
0 บาท.
18
60
255/60 R18
15.30
1120
112
240
V
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
7,150 บาท.
18
60
265/60 R18
15.90
1060
110
240
V
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
6,750 บาท.
18
60
235/60 R18
14.10
875
103
270
W
7
6.5, 7.5, 8.0, 8.5
0 บาท.
18
65
235/65 R18
15.28
950
106
240
V
7
6.5, 7.5, 8.0, 8.5
0 บาท.
19
45
285/45 R19
12.82
1090
111
270
W
9.5
9.0, 10.0, 10.5
0 บาท.
19
45
255/45 R19
11.47
800
100
240
V
8.5 "
8.0, 9.0, 9.5 "
0 บาท.
19
50
255/50 R19
12.75
975
107
300
Y
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
0 บาท.
19
50
265/50 R19
13.25
1060
110
300
Y
8.5
7.5, 8.0, 9.0, 9.5
7,300 บาท.
19
50
235/50 R19
11.75
775
99
240
V
7.5 "
6.5, 7.0, 8.0, 8.5 "
7,450 บาท.
19
55
235/55 R19
12.93
825
101
270
W
8.0 "
7.5, 8.5, 9.0 "
6,750 บาท.
19
55
225/55 R19
12.38
775
99
240
V
6.5
6.0-8.0
0 บาท.
19
55
245/55 R19
13.47
875
103
240
V
7.5
7.0-8.5
0 บาท.
19
55
255/55 R19
14.03
825
101
270
W
7.5
7.0-9.0
0 บาท.
19
75
275/75 R19
20.62
1000
108
300
Y
9.0 "
8.5, 9.5, 10.0, 10.5 "
0 บาท.
20
35
315/35 R20
11.03
1060
110
300
Y
10.5
10.5-11.5
0 บาท.
20
40
275/40 R20
11.00
950
106
300
Y
9.5
9.0-11.0
0 บาท.
20
40
295/40 R20
11.80
1060
110
300
Y
10.5
10.0, 11.0, 11.5 "
0 บาท.
20
40
275/40 R20
11.00
950
106
300
Y
9.5
9.00-11.00
0 บาท.
20
45
245/45 R20
11.03
775
99
240
V
8
7.5-9.0
0 บาท.
20
45
255/45 R20
11.47
825
101
270
W
8.5
8.0-9.5
0 บาท.
20
45
265/45 R20
11.93
900
104
300
Y
9.0 "
8.5, 9.5, 10.0 "
0 บาท.
20
45
275/45 R20
12.38
1060
110
300
Y
9
8.5-10.50
0 บาท.
20
50
245/50 R20
12.25
850
102
240
V
7.5
7.0-8.5
0 บาท.
20
50
265/50 R20
13.25
1090
111
240
V
8.5
8.0, 9.0
12,300 บาท.
20
50
255/50 R20
12.75
1030
109
240
V
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
0 บาท.
20
50
285/50 R20
14.25
1120
112
240
V
8.5
8.0-10.0
Top