Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
ค้นหายางจากขนาดยาง
ค้นหายางจากรถยนต์

รถยนต์ที่ใส่ยาง ZESTINO GREDGE 07R ขนาด 205-55-R16 ได้

MG 5 C
ปี 2021
ขนาดยาง 205/55 R16
MG 5 D
ปี 2021
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.6E CNG
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.6G
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.8E
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
MG MG5 1.5L X Sunroof
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
MG MG5 Turbo 1.5L D
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
MG MG5 Turbo 1.5L X Sunroof
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
Hyundai IONIQ IONIQ Electric
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.8V NAVI
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8V NAVI
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6G
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6E CNG
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
MG 5 1.5L X SUNROOF
ปี 2016
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic Modulo 1.8E AT
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8V NAVI A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6G A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6E CNG A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic 1.8 E AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic 1.8 ES AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic 1.8 E AT Navi
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA PRIUS TRD Top Sportivo Option
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA GT86 STD grade AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA GT86 STD grade MT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 V AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 V NAVI AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic E AT(AS)
ปี 2011
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic E AT(AS) NAVI
ปี 2011
ขนาดยาง 205/55 R16
คลิกเพื่อค้นหายางรุ่นอื่น ๆ

ZESTINO GREDGE 07R

Size 205/55 R16
16'
ZESTINO GREDGE 07R
แบรนด์ยอดนิยม
อันดับที่ 32
(จาก 24 แบรนด์ทั้งหมด)
205/55 R16 ยอดนิยม
อันดับที่ 56
(จาก 128 รุ่นทั้งหมด)
ราคาตลาดทั่วไป
ราคา 3,300 บาทต่อเส้น
(ราคารวม 4 เส้น 13,200 บาท)
เปิดดูทั้งหมด 1,945 | Updated (0000-00-00 00:00:00)
ความนุ่มนวล
(4)
ความเงียบ
(5)
สปอร์ต
(9)
ประหยัดน้ำมัน
(5)
ทนทาน
(4)
บนถนนแห้ง
(10)
บนถนนเปียก
(9)

ZESTINO GREDGE 07R

Size 205/55 R16
คุณสมบัติทางเทคนิค ZESTINO GREDGE 07R
สเปคยาง
หน้ากว้าง
205 mm
ซีรีย์ยาง
55
ขอบล้อ
16 "
แก้มยาง
11.28 cm.
ชีดจำกัดการรับน้ำหนัก
91 (615 กก. ต่อยาง 1 เส้น)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง
W (270 km/h)
ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน
6.5 "
ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้
5.5, 6.0, 7.0, 7.5 "
กลุ่มยาง
Sport
คุณสมบัติเด่น
ออกแบบร่องตรงกลาง 2 จุด เพื่อลดการเหินน้ำ เมื่อใช้ความเร็ว
ออกแบบลายยางต่อเนื่อง จากด้านในไหล่ยาง ถึงไหล่ยางด้านนอก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำออกได้ดี
เพิ่มเติมเอกลักษณ์ด้วยลายยางรูปทรงสายฟ้า
มีคุณสมบัติพิเศษในการทำอุณหภูมิยางถึงจุดในงานได้เร็วกว่าปกติ
เทคโนโลยีการผลิต

ไม่มีข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต

ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 205/55 R16
ล้อแม็กใส่ยาง 205/55 R16

รถยนต์ที่ใส่ยาง ZESTINO GREDGE 07R
ขนาด 205-55-R16 ได้

MG 5 C
ปี 2021
ขนาดยาง 205/55 R16
MG 5 D
ปี 2021
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.6E CNG
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.6G
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.8E
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
MG MG5 1.5L X Sunroof
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
MG MG5 Turbo 1.5L D
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
MG MG5 Turbo 1.5L X Sunroof
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
Hyundai IONIQ IONIQ Electric
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA Corolla Altis 1.8V NAVI
ปี 2019
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8V NAVI
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6G
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6E CNG
ปี 2017
ขนาดยาง 205/55 R16
MG 5 1.5L X SUNROOF
ปี 2016
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic Modulo 1.8E AT
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8V NAVI A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8G A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8E A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6G A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6E CNG A/T
ปี 2014
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic 1.8 E AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic 1.8 ES AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic 1.8 E AT Navi
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA PRIUS TRD Top Sportivo Option
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA GT86 STD grade AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA GT86 STD grade MT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 V AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 V NAVI AT
ปี 2013
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic E AT(AS)
ปี 2011
ขนาดยาง 205/55 R16
HONDA Civic E AT(AS) NAVI
ปี 2011
ขนาดยาง 205/55 R16
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ZESTINO GREDGE 07R

ดีลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยางไซต์ 205/55 R16

ZESTINO GREDGE 07R ในซีรี่ย์อื่น ๆ

ราคา
ขอบล้อ
ซีรีย์ยาง
ขนาดยาง
แก้มยาง
(cm.)
ชีดจำกัดการ
รับน้ำหนัก (กก.)
สัญญาลักษณ์
การรับน้ำหนัก
ขีดจำกัด
ความเร็ว (km/h)
สัญญาลักษณ์
ขีดจำกัดความเร็ว
ความกว้างขอบ
ล้อ (มาตรฐาน)
ความกว้างขอบล้อ
(ใช้แทนกันได้)
3,100 บาท.
15
50
205/50 R15
10.25
530
86
270
W
6
5.50-7.50
3,100 บาท.
15
50
195/50 R15
9.75
475
82
270
W
6
5.5, 6.5, 7.0
3,100 บาท.
15
50
205/50 R15
10.25
530
86
270
W
6
5.5-7.5
3,100 บาท.
15
55
195/55 R15
10.72
515
85
270
W
6
5.5, 6.5, 7.0
3,300 บาท.
16
45
205/45 R16
9.22
487
83
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
3,300 บาท.
16
55
205/55 R16
11.28
615
91
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
4,700 บาท.
17
40
235/40 R17
9.40
600
90
270
W
8.5
8.0-9.5
4,700 บาท.
17
40
245/40 R17
9.80
690
95
270
W
8
7.5,6.5-8.5
3,300 บาท.
17
40
215/40 R17
8.60
487
83
270
W
7.5
7.0-8.5
4,700 บาท.
17
40
255/40 R17
10.20
670
94
270
W
9
8.50-10.00
3,300 บาท.
17
40
205/40 R17
8.20
500
84
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
3,300 บาท.
17
45
215/45 R17
9.68
545
87
270
W
7
7.5, 8.0
4,700 บาท.
17
45
235/45 R17
10.57
670
94
270
W
8
7.5, 8.5, 9.0
3,300 บาท.
17
45
205/45 R17
9.22
560
88
270
W
6.5
5.5, 6.0, 7.0, 7.5
3,300 บาท.
17
45
225/45 R17
10.12
670
94
270
W
7.5
7.0, 8.0, 8.5
5,000 บาท.
18
35
285/35 R18
9.97
730
97
270
W
10
9.5-11.0
4,700 บาท.
18
35
255/35 R18
8.93
600
90
270
W
8.5
8.0-10.0
4,700 บาท.
18
35
265/35 R18
9.28
650
93
270
W
9.5
9.0-10.5
5,000 บาท.
18
35
275/35 R18
9.62
775
99
300
Y
9.5
9.0-11.0
5,000 บาท.
18
40
245/40 R18
9.80
730
97
270
W
8.5
8.0-9.5
5,000 บาท.
18
40
265/40 R18
10.60
825
101
270
W
9.0
8.5,9.5
4,700 บาท.
18
40
235/40 R18
9.40
615
91
270
W
8
7.5, 8.5, 9.0
4,700 บาท.
18
40
225/40 R18
9.00
560
88
270
W
8
7.5, 8.5, 9.0
5,000 บาท.
18
45
235/45 R18
10.57
670
94
270
W
8
7.5, 8.5, 9.0
5,300 บาท.
19
30
285/30 R19
8.55
750
98
270
W
10
9.5,9.0-10.0
5,300 บาท.
19
30
265/30 R19
7.95
650
93
270
W
9.5
9.0, 10.0
5,300 บาท.
19
30
275/30 R19
8.25
710
96
270
W
10
9.5-11.0
5,300 บาท.
19
30
295/30 R19
8.85
800
100
270
W
10.5
10.0 - 11.0
5,300 บาท.
19
35
245/35 R19
8.57
650
93
270
W
8.5
8.0-9.5
5,300 บาท.
19
35
275/35 R19
9.62
710
96
300
Y
9.5
9.0-11.0
5,300 บาท.
19
35
235/35 R19
8.22
730
97
270
W
8
7.5, 8.5, 9.0
5,300 บาท.
19
35
245/35 R19
8.57
650
93
270
W
9
8.5,8.0-9.5
5,300 บาท.
19
40
245/40 R19
9.80
750
98
270
W
8.5
8.0-9.5
5,700 บาท.
20
35
285/35 R20
9.97
800
100
300
Y
10
9.5-11.0
Top