AutoTireChecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ตารางผ่อนรถ บทความยางรถยนต์ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
โปรโมชั่นยาง

[Advertorial] เปลี่ยนยางที่ร้าน VS เปลี่ยนยางที่บ้าน

วิวัฒนาการการบริการของบ้านเราไปไกลมากขึ้นทุกวันไม่แพ้ประเทศที่เจริญๆแล้วเลยละครับ จากสมัยก่อนที่ผู้ซื้อต้องวิ่งเข้าหาผู้ขายเพื่อหาสินค้าและบริการที่ตนต้องการแต่กลับกันทุกวันนี่ผู้ขายต้องพยายาม ๆ วิ่งเข้าหาผู้ซื้อให้มากที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ เมื่อเปรียบกับการเปลี่ยนยางเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานานมากกับการบริการที่ทางผู้ซื้อยังคงต้องวิ่งเข้าหาร้านยางเหมือนเดิมซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์การบริการของคนในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางเว็บเพิ่งทราบว่าเมื่อไม่นานมานี่บ้านเรามีบริการใหม่เหมือนกับประเทศทางทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียเลยล่ะครับก็คือ “บริการเปลี่ยนยางถึงบ้าน” ซึ่งจริงๆการบริการลักษณะนี่มานานหลายปีแล้วครับแต่ยังไม่มีคนทำในบ้านเราเท่านั่นเองครับ สิ่งที่ตอบโจทย์ของการบริการนี่ก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายไม่ต้องออกไปหาร้านที่ไหนไม่ต้องรถติดในเมือง และได้สินค้า การบริการที่ได้มาตรฐานครับ ซึ่งทางเว็บของเราก็ได้สอบถามไปยังผู้ให้บริการเปลี่ยนยางถึงบ้านครับ…


Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/autotire/domains/autotirechecking.com/public_html/wp-content/themes/ATC_Prototype/sidecontent_min.php on line 133
 • include()
  wp-content/themes/ATC_Prototype/tag.php:116
 • include()
  wp-includes/template-loader.php:98
 • require_once()
  wp-blog-header.php:19
 • require()
  index.php:17
WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.