Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ตารางผ่อนรถ บทความยางรถยนต์ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

VEURO VE302

VEURO VE302

เจาะจงผลิตเพื่อยนตรกรรมของผู้บริหารระดับสูง ที่ใฝ่หาความเที่ยงตรงทันต่อเวลาและความนุ่มนวล สะดวกสบายบน LUXURY SEDAN คันโปรด
เน้นคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
1. ยางเรเดียลสมรรถนะสูง นุ่มเงียบ ลดเสียงรบกวน ในทุกสภาวะการขับขี่
2. ลดแรงสั่นสะเทือน แม้วิ่งในทางกันดาร ให้ความรู้สึกดั่งวิ่งบนไฮเวย์
3. ดอกยางแนว ASYMMETRIC เพิ่มสมรรถนะในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอย่างมั่นใจ

ยางสมรรถนะสูงที่มีความนุ่มเงียบ ลดเสียงรบกวนทุกสภาวะในการขับขี่VEURO VE302
การออกแบบดอกยางเพื่อลดเสียงรบกวนขณะขับขี่
รูปแบบของเสียงรบกวนถูกวัดโดยเครื่องวัด “Acoustic Holography”
ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยสามารถค้นหาชนิดของเสียงรบกวนได้อย่างแม่นยำ, และมีการออกแบบหน้ายางแบบ “asymmetric pattern” ขึ้นมา ที่สามารถลดเสียงรบกวนลงได้มากยิ่งขึ้น 

VEURO VE302

“Acoustic Holography” เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถแสดงตำแหน่งของเสียงรบกวนของดอกยาง และพื้นผิวสัมผัสได้ ข้อมูลที่ได้มานั้นเกิดจากการค้นพบชนิดของเสียงที่สะท้อนกลับมาในรูปแบบของการ จำลองขณะเปลี่ยนตำแหน่งลวดลายดอกยางและการจัดเรียงความไม่เป็นระเบียบ ของเสียง 5 ระดับ จึงทำให้เกิดการจัดเรียงระดับเสียงที่สมบูรณ์แบบ!

การทรงตัวที่ดีเยี่ยมขณะขับขี่ความเร็วสูงและสามารถรึดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพบนถนนเปียกประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนนแห้งที่ดีเยี่ยมนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของ “asymmetric pattern” ที่มีคุณลักษณะพิเศษในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของหน้ายางด้านนอก ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ขณะทางตรง, ขณะเข้าโค้ง และควบคุมการสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอได้อย่างดีเยี่ยม

New “asymmetric pattern”
– มีการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสด้านนอกมากกว่าด้านใน 10%!!
– Stability rib ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม!!
จึงทำให้แรงยึดเกาะผิวสัมผัสด้านนอกเพิ่มมากขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ขณะเข้าโค้ง!!

แรงกดพื้นที่หน้าสัมผัสและการขยายตัวของพื้นที่หน้าสัมผัส มีการตรวจวัดโดยแบบจำลองพื้นที่รูปร่างหน้าสัมผัส/แรงกดดันที่หน้ายาง
พบว่าแรงกดพื้นที่หน้าสัมผัสของ VE302 สม่ำเสมอ และพื้นที่ผิวสัมผัสเพิ่มขึ้น5% จึงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ขณะทางตรง!!

VE302 มีพื้นที่หน้าสัมผัสของดอกยางมากกว่า มีการสึกหรอที่สม่ำเสมอ อายุการใช้งานของยางจึงเพิ่มมากขึ้น และควบคุมการสึกหรอได้อย่างสม่ำเสมอ!!

VEURO VE302

การทรงตัวที่ดีเยี่ยมขณะขับขี่ความเร็วสูงและสามารถรึดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพบนถนนเปียก
ร่องดอกยาง 2 ร่องหลักที่อยู่ตรงกลางและร่องดอกยางด้านข้างในส่วนด้านในได้ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรีดน้ำที่ดีเยี่ยม ทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นคงขณะความเร็วสูงและราบเรียบบนถนนเปียก


แบบจำลองการต้านทานการเหินน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาร่องดอกยางหลักและร่องดอกยางด้านข้างให้มีประสิทธิภาพ!!

VEURO VE302

>
Top