Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

บทความทั้งหมด

ถึงเวลาเปลี่ยนยางหรือยัง ?

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยางรถยนต์ที่มากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องอายุของยางรถยนต์ที่คนใช้รถส่วนใหญ่รู้และปฏิบัติกันครึ่งๆกลางๆ กล่าวคือในขณะที่เลือกซื้อยางรถยนต์มาใช้งาน คนจำนวนมากต้องการยางรถยนต์ที่มีอายุนับจากกันผลิตออกมาจากโรงงานน้อยที่สุดเท่าที่จะหาได้ หลายคนไม่ยอมซื้อยางรถยนต์ที่มีอายุการผลิตเกินหนึ่งปีแล้วด้วยซ้ำไป เพราะเกรงว่ายางที่ผลิตออกมาเกินหนึ่งปีไปแล้ว จะมีประสิทธิภาพด้อยกว่ายางที่เพิ่งผลิตออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆ ทั้งที่ในความเป็นจริงยางรถยนต์ที่เก็บอย่างถูกต้องตามกรรมวิธียาวนานถึง 5 ปี เมื่อถูกนำมาใช้งานก็มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ ไม่ต่างไปจากยางที่ผลิตใหม่ๆแต่อย่างใด และในขณะที่ตอนเลือกซื้อคนส่วนใหญ่เลือกยางที่มีอายุนับจากวันผลิตไม่มากนัก แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางชุดใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง คนจำนวนไม่น้อยในกลุ่มเดียวกันนั้นกลับตัดสินใจไม่ยอมเปลี่ยนยาง…

Top