AutoTireChecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด ตารางผ่อนรถและโปรโมชั่น - ราคารถ TOYOTA - ราคารถ HONDA - ราคารถ ISUZU - ราคารถ MAZDA - ราคารถ FORD - ราคารถ NISSAN - ราคารถ SUZUKI - ราคารถ MG บทความยางรถยนต์ - ยาง BRIDGESTONE - ยาง YOKOHAMA - ยาง MICHELIN - ยาง DUNLOP - ยาง GOODYEAR - ยาง FALKEN - ยาง NITTO - ยาง TOYO - ยาง HANKOOK โปรโมชั่น - COCKPIT - B-QICK - BOSCH - TYREPLUS - A.C.T. - AUTOBACS ติดต่อโฆษณา

คุณรู้ไหม ? ลมยางเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรถของคุณ

คุณรู้ไหม ? ลมยางเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรถของคุณ สวัสดีครับชาว Autotirechecking (ATC) ทุกท่าน ถ้าท่านเป็นผู้ใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นไซด์ใดขนาดใดก็ตาม ท่านคงต้องมีการเติมลมยางกันอยู่เสมอแน่นอน วันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้นลมยาง และอุณหภูมิ ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั้นสามารถทำให้ลมยางของท่านเปลี่ยนไปได้

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และลมยาง จะทำให้การเติมลมของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อลมยางของท่านเหมาะสมก็จะสงผลไปถึึงการควบคุมที่ดี ,การเกาะถนนที่เต็มประสิทธิภาพ ,และสมรรถนะการขับขี่ที่พึงพอใจ

อย่างแรกที่ต้องเข้าใจเลย คือ คุณสมบัติของอากาศสามารถขยาย และหดตัวได้ตามอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ของการขยายตัวของอากาศจะแปลตามความร้อนที่เกิดขึ้นในสภาพการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิจากสภาพอากาศ หรืออุณหภูมิเนื่องจากความร้อนของยางเอง โดยมีการประมาณการขยาย และหดตัวของอากาศในยางไว้ว่าการขยาย หรือหดตัวของลมยางนั้นจะอยู่ ทุกๆ 10ºF จะมีการเปลี่ยนแปลงลมยางราวๆ 1 psi เมื่ออากาศภายนอกสูงขึ้น 10ºF แรงดันลมยางจะเพิ่มขึ้น 1 psi หากอากาศภายนอกต่ำลง 10ºF แรงดันลมยางจะลดลง 1 psi และในการใช้งานของยางในการใช้งานของยางในการเริ่มตั้งแต่จอดนิ่งจนถึงราวๆ 20-30 นาที ลงยางจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 5 psi จนกระทั้งหลังจากการใช้งานคงที่อุณหภูมิก็จะคงที่

ฉะนั้นการตรวจเช็ค และเติมลมยางที่ดีที่สุด คือ การตรวจเช็คในสภาพที่ยังไม่มีการใช้งานนั้นเอง เพราะหากใช้งานแล้วอุณหภูมิของยางอาจจะเปลี่ยนด้วยทำให้การเติมลมยางจะผิดเพี้ยนไป การเติมลมยางให้ได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ โดยแรงดันลมยางที่ได้มาตรฐานนั้นจะติดอยู่ที่รถยนต์ของท่าน ในรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละขนาดก็จะมีมาตรฐานลมยางที่ต่างกัน แรงดันลมยางมาตรฐานนี้จะทำให้แรงดันลมยางของท่านสามารถมีสมรรถนะที่ดีได้ทั้งในอากาศเย็น หรือว่าร้อน ตำแหน่งของป้ายบอกแรงดันลมยางมาตรฐานจะอยู่บริเวญประตูฝั่งคนขับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

บทความใกล้เคียง

การดูแลรักษายางรถยนต์

การดูแลรักษายางเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะยางก็เหมือนรองเท้าของรถยนต์ หากยางเสื่อม หรือหมดสภาพอาจทำให้เกิดอันตราแก่เราได้ทุกเมื่อ การดูแลรักษายางที่ควรทำมีดังนี้ สลับยางทุกๆ 8000-10000 กิโลเมตร หรือระยะเวลา 6 เดือน ควรตรวจเช็คลมยางของท่านอย่างน้อยอาทิตละครั้ง โดยการเช็คควรเช็คเมื่อยางมีอุณหภูมิปกติ หรือก่อนใช้งานนั้นเองเพื่อให้ได้แรงดันที่แม่นยำ และคอยสังเกตุทุกครั้งว่าลมยางลดมากน้อยผิดปกติเพียงใด เช็คการเปลี่ยนแปลงของหน้ายางทุกเดือน ดูสภาพร่องยางและสังเกตุการสึกหรอต้องเท่าๆกันทั้งหน้ายาง…

คุณรู้ไหม ? ลมยางเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรถของคุณ

คุณรู้ไหม ? ลมยางเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรถของคุณ สวัสดีครับชาว Autotirechecking (ATC) ทุกท่าน ถ้าท่านเป็นผู้ใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นไซด์ใดขนาดใดก็ตาม ท่านคงต้องมีการเติมลมยางกันอยู่เสมอแน่นอน วันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างแรงด้นลมยาง และอุณหภูมิ ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั้นสามารถทำให้ลมยางของท่านเปลี่ยนไปได้ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และลมยาง จะทำให้การเติมลมของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อลมยางของท่านเหมาะสมก็จะสงผลไปถึึงการควบคุมที่ดี ,การเกาะถนนที่เต็มประสิทธิภาพ…

08/10/2017 l All Content l 1,314 views

วิธีการสูบลมยางรถยนต์ที่ถูกต้อง

ลมยาง นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อการทำหน้าที่ของยางรถยนต์เพราะลม จะทำให้ยางสามารถคงรูปร่างและยึดติดกับกระทะล้อ และรับน้ำหนักบรรทุกได้ นอกจากนี้ลมยังช่วยให้หน้ายางสามารถคงรูปร่างและยึดติดกับกระทะล้อ และรับแรงสั่นสะเทือนจากการกระแทกของหน้ายางกับผิวถน นที่ไม่เรียบได้ ลมที่ใช้เติมเข้าไปในยางรถยนต์โดยทั่วไปจะใช้อากาศอั ดที่มาจากปั๊มลม ปัจจุบันได้นำแก๊สไนโตรเจนเข้ามาแทนการลมอัดแต่ยังไม่แพร่หลายนัก เพราะผู้ใช้รถยนต์ต้องจ่ายเงินค่าแก๊สซึ่งยังมีราคาแ พงมากเมื่อเทียบกับลม อัดที่เติมฟรี(ค่าแก๊สไนโตรเจนประมาณ 50 บาทต่อล้อ) ผลของความดันลมต่อการใช้งานยางรถยนต์…

ยางรุ่นไหนฮิตสุดๆ
ยางรถยนต์ขอบ 16"
ยางรถยนต์ขอบ 17"
ยางรถยนต์ขอบ 18"
ยางรถยนต์ขอบ 19"
Top