Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
ค้นหายางจากขนาดยาง
ค้นหายางจากรถยนต์

รถยนต์ที่ใส่ยาง MICHELIN LTX FORCE ขนาด 265-60-R18 ได้

TOYOTA FORTUNER 2.4V
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA FORTUNER 2.4V 4WD
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Plus
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 4WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GLS A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GLS M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 2-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Elegant A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD EVEREST 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Limited 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Open Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Bi-Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado X-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado Xcap LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado C-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT C-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT X-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 4WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD Limited Edition
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.7V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4G 2WD MT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 3.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 2.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 3.2L Titanium 4x4 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.2L Titanium 4x2 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
คลิกเพื่อค้นหายางรุ่นอื่น ๆ

MICHELIN LTX FORCE

Size 265/60 R18
18'
MICHELIN LTX FORCE
แบรนด์ยอดนิยม
อันดับที่ 3
(จาก 24 แบรนด์ทั้งหมด)
265/60 R18 ยอดนิยม
อันดับที่ 42
(จาก 117 รุ่นทั้งหมด)
ราคาดีลโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้า
ยางรถยนต์

มีสินค้าใน Stock

เหลือ 6,450 บาทต่อเส้น
(ราคารวม 4 เส้น 25,800 บาท)

(ราคาด้านบนยังไม่รวมค่าบริการเปลี่ยนยางถ่วงล้อและเปลี่ยนจุ๊บ เส้นละ 200 บาท)

PROMOTION !! บริการจัดส่งฟรีเมื่อซื้อยาง 2 เส้นขึ้นไป PROMOTION พิเศษชำระเงินสดหรือโอนลดเพิ่ม 3% หรือผ่อน 0% สูงสุด 4 เดือน

"ไทร์บิดออนไลน์"
เว็บไซต์รวมยางรถยนต์ที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย
พร้อมบริการติดตั้งที่จุดบริการไทร์บิด และ บริการเปลี่ยนยางถึงที่

บริการพิเศษสำหรับชาวไทร์บิดทุกท่าน
พิเศษ!! ฟรี !! บริการจัดส่งทั่วประเทศเมื่อซื้อยาง 2 เส้นขึ้นไป
พิเศษ!! ฟรี !! ค่าบริการนอกสถานที่ ปกติมีค่าบริการ 1000 บาท
เมื่อซื้อยาง 4 เส้น ทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

จุดบริการกรุงเทพและปริมณฑล 60 จุดบริการ

ภาคเหนือ เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก

ภาคกลาง ชลบุรี, ลพบุรี , จันทบุรี ,ระยอง ,สุพรรณบุรี ,กำแพงเพชร

ภาคอีสาน โคราช, บุรีรัมย์, สุรินทร์, หนองคาย, มหาสารคาม, สกลนคร, ร้อยเอ็ด ,ขอนแก่น ,อุดรธานี ,บึงกาฬ ,หนองบัวลำภู

ภาคใต้ ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, หาดใหญ่ , สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต พังงา, ตรัง

พิเศษ!! ชำระเงินสดลด 3% หรือ ผ่อนสูงสุด 4 เดือน
รับประกันทุกกรณี 90 วัน และการผลิตตามบริษัทกำหนด


ติดต่อได้ที่ 090-986-8762, 090-958-7416

สามารถคลิกที่ไอคอน facebook และ Line@ ด้านล่าง เพื่อสอบถามรายละเอียด
ยางรถยนต์ ยางรถยนต์

ความนุ่มนวล
(9)
ความเงียบ
(9)
สปอร์ต
(5)
ทนทาน
(10)
ประหยัดน้ำมัน
(8)
บนถนนแห้ง
(8)
บนถนนเปียก
(9)

MICHELIN LTX FORCE

Size 265/60 R18
คุณสมบัติทางเทคนิค MICHELIN LTX FORCE
สเปคยาง
หน้ากว้าง
265 mm
ซีรีย์ยาง
60
ขอบล้อ
18 "
แก้มยาง
15.90 cm.
ชีดจำกัดการรับน้ำหนัก
110 (1060 กก. ต่อยาง 1 เส้น)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง
T (190 km/h)
ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน
8 "
ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้
7.5, 8.5, 9.0, 9.5 "
กลุ่มยาง
SUV & 4X4
คุณสมบัติเด่น
ปลอดภัยไร้กังวลบนทางเรียบ เกาะถนนดีเยี่ยมบนทางเรียบ ระยะเบรกสั้นลงถึง 0.8 เมตร เทียบกับยางรุ่นก่อน
นุ่มเงียบกว่าที่คิด ไร้กังวลบนทางลุย
แก้มยางและหน้ายางแข็งแกร่ง ทนทานต่อการบาดตำ ลดปัญหาการติดหล่มเกาะถนนดีเยี่ยมบนทางลุย ด้วยสูตรเนื้อยางที่ได้รับการถ่ายทอดจากการแข่งขัน World Rally Championship (WRC)
คุ้มราคา ใช้งานยาวนาน อายุการใช้งานยาวนานกว่ายางรุ่นก่อนถึง
เทคโนโลยีการผลิต
CushionGuard Technology ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือน / ลดแรงกระแทกจากพื้นถนน ด้วยการออกแบบชั้นเนื้อยางใต้ฐานดอกยางที่มีความหนาเพิ่มขึ้น เพื่อความนุ่มสบายตลอดการขับขี่
Bevel tread blocks design ช่วยลดเสียงไม่ให้ส่งเข้าไปยังห้องโดยสาร ด้วยการออกแบบขอบลายดอกยางแบบหลบมุม เพิ่อช่วยตัดและกระจายความถี่ของเสียง
RallyForce เกาะถนนเป็นเยี่ยมและมีความทนทานเป็นพิเศษ ด้วยสูตรเนื้อยางที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากการแข่งขัน เวิลด์ แรลลี่ แชมเปี้ยนชิพ อีกทั้งยังช่วยลดความเสียหายจากการบาดตำขณะใช้งานบนทางออฟโรด
Shoulder traction design เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะมากขึ้นบนสภาพพื้นผิวที่เป็นดินหรืออ่อนนุ่ม ด้วยการออกแบบร่องที่ไหล่แบบเปิดและลึก
Extend sidewall biting edge เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะด้านข้างบนสภาพพื้นผิวที่เป็นดินหรืออ่อนนุ่ม ด้วยการออกแบบแก้มยางที่หนาขึ้น 1.5 มิลลิเมตรและการออกแบบมุมองศาของดอกยางเพื่อช่วยในการจิกตะกุย
ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 265/60 R18
ล้อแม็กใส่ยาง 265/60 R18

รถยนต์ที่ใส่ยาง MICHELIN LTX FORCE
ขนาด 265-60-R18 ได้

TOYOTA FORTUNER 2.4V
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA FORTUNER 2.4V 4WD
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Plus
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI PAJERO SPORT 4WD GT-Premium
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GLS A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab PLUS GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GLS M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON Double Cab 4WD GT-Premium A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI TRITON MEGE Cab PLUS GT A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 S HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 1.9 SP HI-RACER 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.0 SP 6AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX X-Series Hi-Lander 4-door A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 2-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX V-CROSS 4-door 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi Z A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4-door HR 3.0 Ddi M A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 1.9 Ddi ZP A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU D-MAX Hi-Lander HR 3.0 Ddi ZP M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury M/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Luxury A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
ISUZU MU-X 1.9 Elegant A/T
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD EVEREST 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Limited 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER DC 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT
ปี 2021
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.4V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 4WD 2.8V
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Open Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited Hi-Rider 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Limited 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab Bi-Turbo Wildtrak 4x4 2.0L 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado X-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado Xcap LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado C-cap A/T LTZ Z71
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x4
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado High Country Storm 4x2
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT High Country 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT C-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Colorado 2.5L VGT X-CAB LTZ 4x2 MT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x4 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
CHEVROLET Trailblazer 2.5L VGT LTZ 4x2 AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.0L Turbo Titanium 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 4WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD Limited Edition
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT-Premium 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
MITSUBISHI Pajero Sport GT 8AT 2WD
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Rocco 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.8V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.7V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 2WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4G 2WD MT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 3.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab DC 2.2 Wildtrak 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD RANGER Double Cab Hi-rider DC 2.2 Wildtrak Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 2.4V 4WD AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 3.2L Titanium 4x4 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
FORD New Everest 2.2L Titanium 4x2 AT
ปี 2015
ขนาดยาง 265/60 R18
Ford RANGER Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/60 R18
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ MICHELIN LTX FORCE

ดีลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยางไซต์ 265/60 R18

MICHELIN LTX FORCE ในซีรี่ย์อื่น ๆ

ราคา
ขอบล้อ
ซีรีย์ยาง
ขนาดยาง
แก้มยาง
(cm.)
ชีดจำกัดการ
รับน้ำหนัก (กก.)
สัญญาลักษณ์
การรับน้ำหนัก
ขีดจำกัด
ความเร็ว (km/h)
สัญญาลักษณ์
ขีดจำกัดความเร็ว
ความกว้างขอบ
ล้อ (มาตรฐาน)
ความกว้างขอบล้อ
(ใช้แทนกันได้)
3,450 บาท.
14
75
205/75 R14
15.38
1030
109
160
Q
6
5.5, 6.5, 7.0, 7.5
3,790 บาท.
15
65
205/65 R15
13.32
850
102
190
T
6
5.5, 6.5, 7.0, 7.5
4,800 บาท.
15
70
225/70 R15
15.75
800
100
190
T
6.5
6.0, 7.0
5,900 บาท.
15
70
255/70 R15
17.85
1120
112
190
T
7.5
6.5, 7.0, 8.0, 8.5
5,600 บาท.
15
70
235/70 R15
16.45
850
102
180
S
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
6,100 บาท.
15
70
265/70 R15
18.55
1120
112
190
T
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
5,650 บาท.
15
75
235/75 R15
17.62
925
105
190
T
6.5
6.0, 7.0, 7.5, 8.0
5,990 บาท.
16
70
235/70 R16
16.45
950
106
190
T
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
5,390 บาท.
16
70
245/70 R16
17.15
1090
111
190
T
7
6.5, 7.5, 8.0
5,690 บาท.
16
70
265/70 R16
18.55
1120
112
190
T
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
7,090 บาท.
17
65
265/65 R17
17.23
1120
112
190
T
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
7,990 บาท.
18
60
265/60 R18
15.90
1060
110
190
T
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
6,400 บาท.
18
60
285/60 R18
17.10
1060
110
190
T
8.5
8.0, 9.0, 9.5, 10.0
Top