AutoTireChecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " ตารางผ่อนรถ บทความยางรถยนต์ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
พื้นที่ Sponsor
ค้นหายางจากขนาดยาง
ค้นหายางจากรถยนต์

รถยนต์ที่ใส่ยาง MICHELIN PRIMACY SUV ขนาด 265-65-R17 ได้

TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4WD 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4WD 2.8G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4J Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4G AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4WD 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4WD 2.8G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4WD 2.8G AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.2R
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.2R 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD THUNDER DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD THUNDER DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD THUNDER FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford New Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 4x4 2.2L XLT 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD New Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.7E
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.7E AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab 2.2 HI-REACER
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 4WD 3.2R 6AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 4WD 3.2R
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 2WD 2.2 HI-RACER 6AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 2WD 2.2 HI-RACER
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab 4x4 DC 3.2 XLT 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab 4x4 DC 2.2 XLT 4x4 M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab Hi-rider DC 2.2 XLT Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab Hi-rider DC 2.2 XLT Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Open Cab Hi-riderRAS 3.2 XLT 4x4 M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Open Cab Hi-rider RAS 2.2 XLT Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Open Cab Hi-rider RAS 2.2 XLT Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider XLT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO FSC 2.2 HI-RACER 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO FSC 3.2R 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 2.2 HI-RACER 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 2.2 HI-RACER J 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 2.2 HI-RACER 6AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 3.2R 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 3.2R 6AT 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 3.0G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 3.0G
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5G
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab 4x4 3.0G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab 4x4 3.0G
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab 4x2 2.5E
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.7V AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5V AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5G 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
MITSUBISHI Pajero Sport 4WD 4WD
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5 G MT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5 G AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.7 V AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0 V AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0 V AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
คลิกเพื่อค้นหายางรุ่นอื่น ๆ

MICHELIN PRIMACY SUV

Size 265/65 R17
17'
MICHELIN PRIMACY SUV
แบรนด์ยอดนิยม
อันดับที่ 3
(จาก 24 แบรนด์ทั้งหมด)
265/65 R17 ยอดนิยม
อันดับที่ 6
(จาก 59 รุ่นทั้งหมด)
ราคาตลาดทั่วไป
ราคา 7,090 บาทต่อเส้น
(ราคารวม 4 เส้น 28,360 บาท)
เปิดดูทั้งหมด 63,058 | Updated (31/03/2019)
ราคาดีลโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้า
เว็บไซต์รวมศูนย์บริการยางรถยนต์

บริการพิเศษสำหรับชาวไทร์บิด ทุกท่าน
พิเศษ!! บริการจัดส่งฟรี !!
พิเศษ!! บริการเปลี่ยนถึงบ้านฟรี !!
ทั่วกทม.และปริมณฑล เมื่อซื้อยางครบ 4 เส้น
(ค่าบริการเปลี่ยนยาง 200 บาท/เส้น เปลี่ยนยาง ถ่วงล้อ เปลี่ยนจุ๊บ)

พิเศษ!! ชำระเงินสด ลดเพิ่ม 3% หรือ ผ่อน 0% 4 เดือน รับประกันทุกกรณี 90 วัน การผลิต 2 ปี

ติดต่อได้ที่ 090-986-8762

มีสินค้าใน Stock

ราคา 5,300 บาท (ต่อเส้น)

สามารถคลิกที่ไอคอน facebook และ Line@ ด้านล่าง เพื่อสอบถามรายละเอียด

ความนุ่มนวล
(7)
ความเงียบ
(7)
สปอร์ต
(5)
ประหยัดน้ำมัน
(9)
ทนทาน
(5)
บนถนนแห้ง
(9)
บนถนนเปียก
(9)
ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 265/65 R17

MICHELIN PRIMACY SUV

Size 265/65 R17
คุณสมบัติทางเทคนิค MICHELIN PRIMACY SUV
สเปคยาง
หน้ากว้าง
265 mm
ซีรีย์ยาง
65
ขอบล้อ
17 "
แก้มยาง
17.23 cm.
ชีดจำกัดการรับน้ำหนัก
112 (1120 กก. ต่อยาง 1 เส้น)
ขีดจำกัดความเร็วของยาง
H (210 km/h)
ความกว้างของล้อ - มาตรฐาน
8 "
ความกว้างของล้อ - ใช้แทนกันได้
7.5, 8.5, 9.0, 9.5 "
กลุ่มยาง
SUV & 4X4
คุณสมบัติเด่น
ระยะเบรกสั้นลง
ปลอดภัยสูงสุดบนถนนเปียก
นุ่มสบายตามแบบฉบับมิชลิน ไพรมาซี่
โครงสร้างยางแข็งแรง ออกแบบเพื่อรถเอสยูวี
เทคโนโลยีการผลิต
เข้าโค้งแม่นยำบนถนนเปียกลดการลื่นไถลได้ดีกว่าคู่แข่งชั้นนำ 10%2 รีดน้ำได้ดีขึ้นด้วยบล็อกดอกยางดีไซน์ใหม่
านต่อความนุ่มสบายและลดเสียงรบกวนไม่ให้ผ่านถึงห้องโดยสาร ด้วยเทคโนโลยี CushionGuard และ EvenPeak
เสริมเส้นใยไนลอนพิเศษ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงยางด้วยเทคโนโลยี Flexmax 2.0 มาพร้อมกับ StabiliGrip ดีไซน์ใหม่ ผสมผสานการทำงานเพื่ออีกขึ้นของความปลอดภัยในรถเอสยูวี
ยางรุ่นอื่น ๆ ในไซต์ 265/65 R17

รถยนต์ที่ใส่ยาง MICHELIN PRIMACY SUV
ขนาด 265-65-R17 ได้

TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4WD 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4WD 2.8G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4J Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4E Plus AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 2WD Prerunner 2.4G AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4WD 2.4E Plus
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4WD 2.8G
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4WD 2.8G AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.2R
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 4WD DOUBLE CAB 3.2R 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD THUNDER DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD THUNDER DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 2WD THUNDER FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford New Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 4x4 2.2L XLT 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6MT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab Hi-Rider 2.2L XLT 6AT
ปี 2019
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD New Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 10AT
ปี 2018
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.7E
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2X4 2.4G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Smart Cab 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus MY2017
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4J Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.7E AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4E Plus AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.4G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab Prerunner 2X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4X4 2.4E Plus
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Hilux Revo Double Cab 4X4 2.8G AT
ปี 2017
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Freestyle Cab 2.2 HI-REACER
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 4WD 3.2R 6AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 4WD 3.2R
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 2WD 2.2 HI-RACER 6AT
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
MAZDA New BT-50 New Mazda BT-50 PRO Double Cab 2WD 2.2 HI-RACER
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab 4x4 DC 3.2 XLT 4x4 A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab 4x4 DC 2.2 XLT 4x4 M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab Hi-rider DC 2.2 XLT Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Double Cab Hi-rider DC 2.2 XLT Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Open Cab Hi-riderRAS 3.2 XLT 4x4 M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Open Cab Hi-rider RAS 2.2 XLT Hi-rider A/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
FORD Ranger Open Cab Hi-rider RAS 2.2 XLT Hi-rider M/T
ปี 2016
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider XLT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Ford Ranger Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15)
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO FSC 2.2 HI-RACER 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO FSC 3.2R 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 2.2 HI-RACER 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 2.2 HI-RACER J 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 2.2 HI-RACER 6AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 3.2R 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
Mazda BT-50 PRO DBL 3.2R 6AT 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Smart Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 3.0G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 3.0G
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS TRD Sportivo
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5G
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E ABS
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab Prerunner 2.5E
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab 4x4 3.0G AT
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab 4x4 3.0G
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA VIGO Double Cab 4x2 2.5E
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 4WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0V AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.7V AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5V AT 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5G 2WD
ปี 2013
ขนาดยาง 265/65 R17
MITSUBISHI Pajero Sport 4WD 4WD
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5 G MT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.5 G AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 2.7 V AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0 V AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
TOYOTA Fortuner 3.0 V AT
ปี 2012
ขนาดยาง 265/65 R17
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ MICHELIN PRIMACY SUV

ดีลโปรโมชั่นพิเศษสำหรับยางไซต์ 265/65 R17

MICHELIN PRIMACY SUV ในซีรี่ย์อื่น ๆ

ราคา
ขอบล้อ
ซีรีย์ยาง
ขนาดยาง
แก้มยาง
(cm.)
ชีดจำกัดการ
รับน้ำหนัก (กก.)
สัญญาลักษณ์
การรับน้ำหนัก
ขีดจำกัด
ความเร็ว (km/h)
สัญญาลักษณ์
ขีดจำกัดความเร็ว
ความกว้างขอบ
ล้อ (มาตรฐาน)
ความกว้างขอบล้อ
(ใช้แทนกันได้)
5,900 บาท.
15
70
255/70 R15
17.85
1000
108
210
H
7.5
6.5, 7.0, 8.0, 8.5
4,600 บาท.
15
70
205/70 R15
14.35
710
96
210
H
6
5.5, 6.5, 7.0, 7.5
4,800 บาท.
16
65
215/65 R16
13.97
850
102
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5
5,400 บาท.
16
70
215/70 R16
15.05
800
100
210
H
6.5
5.5, 6.0, 7.0
5,690 บาท.
16
70
225/70 R16
15.75
875
103
210
H
6.5
6.0, 7.0
5,390 บาท.
16
70
245/70 R16
17.15
1090
111
210
H
7
6.5, 7.5, 8.0
5,990 บาท.
16
70
235/70 R16
16.45
950
106
210
H
7
6.0, 6.5, 7.5, 8.0
5,690 บาท.
16
70
265/70 R16
18.55
1120
112
210
H
8
7.0, 7.5, 8.5, 9.0
7,550 บาท.
17
60
235/60 R17
14.10
850
102
240
V
7
6.5, 7.5, 8.0, 8.5
8,000 บาท.
17
65
235/65 R17
15.28
1000
108
240
V
7
6.5, 7.5
7,800 บาท.
17
65
255/65 R17
16.57
1060
110
210
H
7.5
7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
6,550 บาท.
17
65
225/65 R17
14.62
850
102
210
H
6.5
6.0, 7.0, 7.5, 8.0
8,090 บาท.
17
65
245/65 R17
15.93
975
107
210
H
7
7.5, 8.0, 8.5
7,090 บาท.
17
65
265/65 R17
17.23
1120
112
210
H
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
9,190 บาท.
18
60
235/60 R18
14.10
875
103
240
V
7
6.5, 7.5, 8.0, 8.5
7,990 บาท.
18
60
265/60 R18
15.90
1060
110
210
H
8
7.5, 8.5, 9.0, 9.5
Top