Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

TOYO เปิดตัวยางรถยนต์อเนกประสงค์ TOYO TRANPATH Lu II ที่ออกแบบมาให้เป็นยางนุ่มเงียบ ทำให้ผู้ใช้งานสบายได้ตลอดการเดินทาง และด้วยโครงสร้างแข็งแกร่ง จึงสามารถยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิว TOYO TRANPATH Lu II เป็นทางเลือกเพื่อความปลอดภัย TOYO TRANPATH Lu II รองรับการใช้งานตั้งแต่ขอบ 17-20 นิ้ว TOYO TRANPATH Lu II มีราคาค่าตัวเริ่มต้นเส้นละ 6,200 บาท อยากรู้แล้วใช้ไหมครับว่า TOYO TRANPATH Lu II มีดีอย่างไร

ส่วนประกอบของ TOYO TRANPATH Lu II

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

โครงสร้างส่วนประกอบเนื้อขางยาง TOYO TRANPATH Lu II ทำให้เกิดคุณสมบัติสูตรพิเศษที่ทำให้ TOYO TRANPATH Lu II มีคุณสมบัตืที่โดดเด่น ดังนี้

  • Low rolling resistance : ทำให้แรงเสียดทานแรงต้านการหมุนลดลง
  • Improve wet breaking : ทำให้การเบรกมีประสิทธืภาพมากขึ้นบนถนนเปียก
  • Long wear life : ด้วยโครงสร้างยางที่แข็งแกร่งจึงทำให้สามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม
  • Decrease shock : สามารถรับแรงได้อย่างดีนุ่มนวลลดการสะเทือนเนื่องจากการให้ตัวของเนื้อยาง
  • Uses Nano Balance Technology : ด้วยเทคโนโลยีระดับ Nano ทำให้โครงสร้างพันธะของเนื้อยางมีขนาดเล็กมาจึงทำให้ TOYO TRANPATH Lu II มีคุณสมบัติที่ดี

ความโดดเด่นของ TOYO TRANPATH Lu II

  • พื้นที่สัมผัสถนนมากขึ้น

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

เพื่อการเกาะถนนที่ดีกว่าเดิม TOYO TRANPATH Lu II จึงถูกออกแบบมาให้มีหน้าสัมผัสยางมากขึ้นรองรับแรงกดได้ดีขึ้น และยังทำให้เกิดการเกาะถนนมากกว่าเดิมในความเร็วสูง หรือการเข้าโค้ง

  • จัดเรียงบล็อคดอกยางที่มีขนาดแตกต่างกันTOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

TOYO TRANPATH Lu II ออกแบบด้วยลายดอกยากแบบพิเศษเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่และลดเสียงรบกวนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด เพิ่มเติมการออกแบบที่มีลายยางต่างกันตามการทำงานของยางด้านใน และด้านนอก โดยคำนึงถึงการใช้งานที่จะให้สมรรถนะการใช้งานสูงสุดสำหรับรถยนต์อเนกประสงค์

  • บล็อกดอกยางขนาดใหญ่

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

บล็อคดอกยางแต่ละบล็อค และแต่ละแถวถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่ง ทำให้เกาะถนนได้ดี และพร้อมที่จะรีดน้ำละบายออกตามร่องยาง

  • ผนังร่องดอกยางแบบฟันเลื่อยตลอดร่องยางหลัก
TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์ TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

TOYO TRANPATH Lu II เสริมด้วย 3D Multi wave sipes ที่อยู่บริเวณผนังร่องดอกยางมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยทำหน้าที่ป้องกันการขยับตัวของบล็อคดอกยาง เพื่อการเกาะถนนในการเข้าโค้ง และเพิ่มสมรรถนะการเบรกได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วงให้ลดการสึกหรอที่ผิดปกติอีกด้วย

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

นอกจากนี้ TOYO ยังเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานด้วย TOYO TIRES Warranty System

นโยบายการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ โตโย ไทร์

1. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อ โตโย ไทร์ ที่นําเข้าจากต่างประเทศ เฉพาะตามข้อกําหนดและเงือนไขที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันคุณภาพนี้เท์านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอืนใดนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากการถอด ใส่ ค่าสูญเสียเวลา ค่าสูญเสียอันเนืองจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวกและผลจากการเสียหายอืนตามที่กฎหมายอนุญาต

2. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ทุกเส้น จะได้รับการพิจารณาชดเชยต่อเมือได้รับการตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดว่ายางชํารุดดังกล่าวเกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น

3. การประเมินการชดเชยนั้น การตัดสินขั้นสุดท้ายจะกระทําโดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัดหรือ บริษัท คึมโฮไทร์ จํากัด

4. การประเมินการชดเชย จะคํานวณจากระดับความลึกของร่องยางที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถคํานวณได้ดังนี้

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

การชดเชยจะกระทําโดยการขายยางใหม่ให้กับผู้ใช้ ในราคาดังนี้

TOYO TRANPATH Lu II ยอดยางแดนปลาดิบของรถยนต์อเนกประสงค์

หมายเหตุ : ราคายางใหม์สําหรับการชดเชยคือราคาในใบราคา (Price List) ของบริษัท (ไม่รวมรายการส่งเสริมการขาย)

5. ร้านค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางเพือขอชดเชยโดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆในระหว่างการขนส่ง

6. บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งยางที่ไม่ได้รับการชดเชยกลับคืนให้ลูกค้า

7. ยางรถยนต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาชดเชยและให้ถือว่าการรับประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว

7.1 ยางเสียที่เกิดจากการถูกของแหลมคมบาดหรือตํา เช่น ตะปู แผ่นเหล็ก เศษแก้ว หรือยางเสียที่เกิดจากการกระแทกกับก้อนหินขอบถนน ขอบหลุม

7.2 ยางเสียที่เกิดจากการใช้ลมยางไม่ถูกต้อง หรือใช้กระทะล้อไม่ถูกต้อง หรือจากการวิ่งโดยไม่มีลมยาง

7.3 ยางสึกหรอหรือผิดปกติ เนืองจากการสูบลมยางไม่ถูกต้อง ไม่มีการสลับล้อ การใช้กระทะล้อไม่ถูกต้อง ความบกพร่องของช่วงล่าง ศูนย์ล้อ โช้คอัพ ระบบเบรค ตลอดการไม่สมดุลของล้อหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน

7.4 ยางเสียเนืองจาก การใส่และการถอดหรือการประกอบไม่ถูกต้อง

7.5 ยางที่ไม่กลม หลังจากสึกหรอไปมากกว่า 20%

7.6 ยางที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านผู้จัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัด หรือ บริษัท คึมโฮไทร์ จํากัด

7.7 ยางที่ใช้ขนาดยางไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดหรือใช้ในการแข่งหรือรถที่ใช้งานพิเศษ

7.8 ยางที่ใช้จนความลึกของร่องยางเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.6 มม.

7.9 ยางเสียหายสืบเนืองมาจากการปะ – ซ่อม หรือการหล่อดอก

7.10 เสียงยางที่เกิดจากการสึกหรอผิดปกติของดอกยาง

8. ระยะเวลาการรับประกัน : ตลอดอายุการใช้งาน

9. ผลของการพิจารณาให้การชดเชยยางรถยนต์ที่เสียหายให้ถือเอาการพิจารณาของผู้แทนที่ได้รับการ แต่งตั้งจาก บริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จํากัด หรือ บริษัท คึมโฮไทร์ จํากัด เป็นที่สิ้นสุด

10. ยางชํารุดที่บริษัทฯ รับพิจารณาให้การชดเชยถือเป็นสินทรัพย์ของ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด

11. บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบาย เพือความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

 

Top