Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา

ยางรถยนต์

ยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี ดูยังไง แบบไหน ไปอ่านกัน

เคยสงสัยกันไหมครับว่ายางรถยนต์ควรเปลี่ยนทุกกี่ปี และการจะเปลี่ยนยางแต่ละครั้งควรดูอะไรบ้าง ยางรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีอายุการใช้งานต่างกันไป ยางรถยนต์ก็มีอายุการใช้งานไม่ต่างจากอุปกรณ์อื่น ๆ ยางรถยนต์มีส่วนผสมหลักมาจากยางธรรมชาติ อย่างที่ทราบกันครับยางเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานอยู่แล้วเมื่อหมดอายุการใช้งาน ยางก็จะแข็งตัวหรืออาจมีการแตกลาย การจะเปลี่ยนยางมีมีสองปัจจัยหลักๆ คือ ยางรถยนต์เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน และยางที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ยางรถยนต์เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม…

Top